Over MediQuest

Over MediQuest

Visie

MediQuest ziet kansen om de gezondheidszorg effectiever, veiliger en patiëntgerichter te maken. Vanuit deze overtuiging en met onze expertise stimuleren wij partijen om met vernieuwende en praktische oplossingen de zorg aantoonbaar te verbeteren.

Wij geloven dat inzicht in de kwaliteit van zorg leidt tot een betere en onderbouwde keuze voor gepaste zorg. Wij voorzien iedere partij – van zorgvrager tot professionals in de zorg – continu van actuele en onafhankelijke informatie. Zo profiteert iedereen, nu en in de toekomst, van zorg van hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Het bedrijf

De marktwerking in de gezondheidszorg is de directe aanleiding geweest voor de oprichting van MediQuest. De overheid gaf de patiënt de mogelijkheid om zijn zorg te kiezen, en zo het verschil te maken, maar er viel nog weinig te kiezen. Actuele en openbare keuze-ondersteunende informatie was moeilijk te vinden. MediQuest is opgericht om in deze behoefte te voorzien en zo consumenten, maar ook andere zorgpartijen, van betrouwbare en volledige informatie te voorzien.

Sinds de oprichting in 2005, zijn wij onze pioniersfunctie ontgroeid en zijn wij toonaangevend als het gaat om dataverzameling, dataverrijking, keuze-informatie, online (patiënt)onderzoek en efficiënte webapplicaties. Met onze werkzaamheden ondersteunen wij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgvergelijkers en beleidsmakers.

Kernwaarden

 

150602_Brand values_samengevoegd

 

 

 

 

 

 

 

  • Wij zijn vernieuwend in onze kritische zoektocht naar effectieve en toekomstbestendige oplossingen voor vraagstukken in de zorg.
  • Wij voelen ons betrokken bij iedere partij die goede en betaalbare zorg zoekt, aanbiedt en stimuleert.
  • Wij zijn doeltreffend door continu te streven naar aantoonbaar verbeterde zorg.

Kwaliteit, veiligheid en privacy

MediQuest is sinds 2015 in het bezit van het ISO-27001 en NEN7510 certificaat. Onze bedrijfsprocessen en ons kwaliteitshandboek zijn door certificatie-instelling DVN-GL getoetst en goedgekeurd. De certificering vormt een waarborg dat MediQuest voldoet aan  internationale eisen voor informatiebeveiliging en dat de organisatie data vertrouwelijk en integer beheert en verwerkt. 

Onze accreditaties:

ISO-9001, ISO-27001 en NEN7510

Jaar van toetsing:
2017 / 2018

Scope:
De certificering vormt een waarborg dat geheel MediQuest en alle bedrijfsactiviteiten voldoen aan internationale eisen voor informatiebeveiliging en dat de organisatie data vertrouwelijk en integer beheert en verwerkt.

Certifcaat ISO 27001Certifcaat ISO 9001Certifcaat NEN 7510

Gecertificeerd door:
DNV GL

  • ISO9001: 2016
  • ISO27001: 2015
  • NEN7510: 2015

Accreditatie uitvoer CQi metingen

Jaar van toetsing:
2014 (heraccreditatie, geaccrediteerd sinds 2008)

Scope:
•    A: de onderzoeksactiviteiten exclusief dataverzameling
•    A+: het uitvoeren van vergelijkende analyses met behulp van multilevel methoden
•    B-schriftelijk: schriftelijke dataverzameling met een maximum van 50.000 vragenlijsten per onderzoek
•    B-online: online dataverzameling met een maximum van 100.000 vragenlijsten per onderzoek

Gecertificeerd door:Logo CIIO-CQI-big
CIIO

Overig

Wij zijn in bezit van de LROI certificering voor PROMs. Daarnaast conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en onderschrijven de internationale gedragscode voor onderzoek en statistiek (ICC/ESOMAR).
Ons e-mailverkeer is met TLS beveiligd. TLS zorgt ervoor dat de informatie die wij via e-mail verzenden en ontvangen beveiligd is. Wij kunnen deze beveiliging waarborgen, op voorwaarde dat de ontvanger ook TLS accepteert.

diensten per klantgroep