Home » Onze oplossingen » Waardegedreven zorg (VBHC)

Waardegedreven zorg (VBHC)

Onze oplossingen helpen u de beste zorg en gezondheid te realiseren, tegen de laagst mogelijke kosten.

Wij bieden u de juiste informatie op het juiste moment, zodat duidelijk wordt wat nodig is om de kwaliteit van leven van uw patiënt, cliënt of inwoner aantoonbaar te verbeteren. En we maken die informatie steeds beter en completer.

Outlieranalyse met PROM score

Voor welke oplossingen voor waardegedreven zorg kunt u bij ons terecht?

  • Het ontwikkelen van voorspellende algoritmes en modellen voor beslisondersteuning
  • Beslisondersteunende informatie en apps voor professional en consument
  • VBHC-platform voor ziekenhuizen
Outlieranalyse met PROM score

Voor welke oplossingen voor waardegedreven zorg kunt u bij ons terecht?

  • Het ontwikkelen van voorspellende algoritmes en modellen voor beslisondersteuning
  • Beslisondersteunende informatie en apps voor professional en consument
  • VBHC-platform voor ziekenhuizen

Beslisondersteuning

Met onze beslisondersteunende informatie geeft u een optimaal persoonlijk advies aan de consument voor de best passende zorg of ondersteuning in de 1,5e, 2e lijn of het sociaal domein.

Het best passende aanbod wordt geselecteerd door een algoritme. Dit algoritme neemt aspecten mee zoals zorgvraag, verwijsreden, persoonlijke voorkeuren en situatie van de consument, maar ook relevante en beschikbare informatie over zorguitkomsten, wachttijden, verwijshistorie en gecontracteerde zorg.

Het algoritme zorgt ervoor dat een verwijzing niet gebaseerd is op de kennis van één persoon, maar alle relevante informatie meeweegt en de waarborg geeft dat de verwijzing gepast is.

Betere uitkomsten met voorspellende informatie

Slim datagebruik geeft informatie met een voorspellende waarde. Met die informatie kunt u met consumenten samen steeds beter beslissen welke behandeling of ondersteuning nodig is, en waar en door wie. Gaat direct opereren het gewenste resultaat opleveren, of is een patiënt met knieklachten beter af bij een fysiotherapeut?

Onze algoritmes zijn geen black box, wij vinden het belangrijk dat de logica achter elk algoritme draagvlak heeft en transparant is. Zodat u op de uitkomsten kunt vertrouwen en de informatie samen met uw patiënt, cliënt of inwoner kunt bespreken om samen beslissen mogelijk te maken. Hoe meer data er gaandeweg beschikbaar komt, hoe beter en completer onze algoritmes, die gebruik maken van machine learning-technieken.

VHBC meeting bij Mediquest

“Ik ben optimistisch over de potentie van machine learning voor sociale vraagstukken. Tegelijkertijd zie ik de zorgen die leven in de maatschappij ten aanzien van veilig, transparant en verantwoord gebruik van data. Ik heb de overtuiging dat we de ‘taal’ van datawetenschappen voor een breder publiek toegankelijk kunnen en moeten maken, om hiermee het draagvlak en begrip te vergroten.”

– Daniel Kapitan, Chief Data Scientist

VHBC meeting bij Mediquest

“Ik ben optimistisch over de potentie van machine learning voor sociale vraagstukken. Tegelijkertijd zie ik de zorgen die leven in de maatschappij ten aanzien van veilig, transparant en verantwoord gebruik van data. Ik heb de overtuiging dat we de ‘taal’ van datawetenschappen voor een breder publiek toegankelijk kunnen en moeten maken, om hiermee het draagvlak en begrip te vergroten.”

– Daniel Kapitan, Chief Data Scientist

Value Based Healthcare (VBHC) platform voor ziekenhuizen

Als ziekenhuis verzamelt u heel veel gegevens van uw patiënten. Die informatie zit vaak in verschillende systemen, bij verschillende medewerkers. Als u die informatie regelmatig wilt raadplegen voor registraties, indicatoraanlevering of om op te sturen naar meer waardegedreven zorg levert dat aardig wat registratielast op.

Met ons VBHC-platform verzamelt u centraal en per zorgpad gegevens. Het combineert klinische data met ziekenhuisinformatie (ZIS/EPD) en patiëntinformatie (PREM en PROM). Die gegevens kunt u in het platform raadplegen, maar het komt er ook gemakkelijk uit als informatie om direct in de spreekkamer in te zetten (samen beslissen), voor zorgverkoop of wetenschappelijk onderzoek.

Door data uit het platform bij elkaar te brengen ontstaat (voorspellende) informatie. Met die informatie krijgt u houvast bij het maken van de juiste keuzes voor waardegedreven en patiëntgerichte zorg. De informatie is uniform en opgezet volgens landelijke en internationale (ICHOM) richtlijnen. En omdat u vanuit een zorgpad werkt, bent u niet meer gebonden aan de muren van uw ziekenhuis. Om de goedkopere zorg uit de eerste- en 1,5-lijn te stimuleren, is het platform ook geschikt voor deze aanbieders. Zij krijgen dan een eigen inlog om inzicht te krijgen in het zorgpad van de patiënt.

De basis van het VBHC platform is ingericht voor het verzamelen en rapporteren van PREM– en PROM-gegevens. Wanneer uw ziekenhuis er klaar voor is, kunt u een stap zetten om ook andere data, richtlijnen of registraties zoals voor ICHOM of LROI toe te voegen. U bouwt dus in eigen tempo en op basis van uw eigen wensen aan een compleet platform.

Vragen? Ik help u graag verder!

Daniel Kapitan – Chief Data Scientist

“Als data onderzoeker streef ik ernaar om complexiteit te reduceren tot ‘informed simplicity’, om hiermee anderen te helpen meer vertrouwen in en inzicht uit de data te halen.”