Home » Onze oplossingen » Uitkomsten meten (PROMs)

Uitkomsten meten (PROMs)

Als we de kwaliteit van leven voor consumenten willen verbeteren en kosten in de hand willen houden, dan is het nodig dat we zorg en ondersteuning beter afstemmen op de wensen en eisen een patiënt, cliënt of inwoner. Als een van de oprichters van stichting PROMs Nederland introduceerden we PROMs in Nederland als kwaliteitsindicator. Daarmee stimuleren wij dat professionals uitkomsten meten en de resultaten te gebruiken om samen met consumenten te beslissen over overwegingen, plannen en opties voor hun zorg of ondersteuning.

U kunt bij ons terecht voor resultaat- en effectmetingen en voor PROMs metingen.

PROMs

PROM staat voor Patiënt Reported Outcome Measure en het brengt voor, tijdens en na een behandeling in kaart hoe uw patiënt of cliënt de uitkomst van zijn behandeling ervaart. Kan hij bijvoorbeeld weer traplopen na een knievervanging? Of is een alternatieve behandeling of bijsturing van het behandelplan nodig? De resultaten zijn geschikt om met elkaar in gesprek te gaan. Verloopt de behandeling naar verwachting of is een alternatieve behandeling of bijsturing nodig?

PROMs zijn gestandaardiseerde en aandoeningspecifieke meetinstrumenten. Wij zetten PROM-metingen uit bij ziekenhuizen.

PROMs stimuleren samen beslissen

Een PROM-vragenlijst is niet anoniem en dat maakt het voor specialist en patiënt mogelijk om de uitkomsten samen te bespreken in een consult. PROMs maken op die manier ‘samen beslissen’ mogelijk en zijn daarmee een belangrijk onderdeel van waardegedreven zorg (VBHC).

PROMs stimuleren samen beslissen

Een PROM-vragenlijst is niet anoniem en dat maakt het voor specialist en patiënt mogelijk om de uitkomsten samen te bespreken in een consult. PROMs maken op die manier ‘samen beslissen’ mogelijk en zijn daarmee een belangrijk onderdeel van waardegedreven zorg (VBHC).

Resultaat- en effectmeting

Hoe brengt u het effect van geboden ondersteuning voor Wmo en Jeugdwet in kaart om vervolgens beter te kunnen sturen? En zijn cliënten en inwoners door de aanbieders die u heeft gecontracteerd ook echt geholpen? Om deze vragen te beantwoorden kunt u gebruik maken van een resultaatmeting.

Wij zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen van ervaren kwaliteit en resultaat om outcome-gericht te werken. Wij helpen gemeenten hierbij op verschillende manieren en met verschillende instrumenten. Bijvoorbeeld met de Goal Attainment Scaling (GAS) of de Zelfredzaamheidsmatrix. Welk instrument voor uw gemeente goed werkt, is afhankelijk van uw doel – wat wilt u weten? En van wat er past bij de dagelijkse praktijk binnen uw gemeente en in hoeverre u aanbieders en inwoners erbij wilt betrekken.

Door onze ruime ervaring met onderzoek onder consumenten, weten we goed wat wel en niet werkt voor een goede respons en bruikbare en toegankelijke resultaten waarmee u direct aan de slag kunt.

Vragen? Ik help u graag verder!

Anne Vogelaar – Projectleider