Home » Onze oplossingen » Monitoren en verbeteren

Monitoren en verbeteren

Om continu de kwaliteit van uw zorg of ondersteuning te verbeteren, is ook doorlopend actuele informatie nodig. Vaak lukt het nog wel om eenmalig onderzoek te doen. Maar eenzelfde onderzoek continu op dezelfde manier blijven uitvoeren blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk.

Onze apps en informatie helpen u om resultaten eenvoudig door de tijd heen te blijven verzamelen en volgen, op steeds dezelfde manier. Zo krijgt u inzicht in de voortgang en het effect van verbeteracties, en wordt zichtbaar op welke punten u nog verder kunt verbeteren.

Rapportages medicatieverificatie

Voor welke monitor- en verbeteroplossingen kunt u bij ons terecht?

  • Rapportage-apps
  • Benchmark-analyses; case-mix gecorrigeerde benchmarks
  • Stuurinformatie en visualisatie (infographics)
  • Actiemonitor
Rapportages medicatieverificatie

Voor welke monitor- en verbeteroplossingen kunt u bij ons terecht?

  • Rapportage-apps
  • Benchmark-analyses; case-mix gecorrigeerde benchmarks
  • Stuurinformatie en visualisatie (infographics)
  • Actiemonitor

Een continu verbeterproces op gang brengen

Onze apps en rapportages bevatten klinische informatie of feedback gerapporteerd door patiënten of verwijzers, die gekoppeld kan worden voor diepgaander inzicht. Zo brengt u de juiste informatie naar een Plan-Do-Check-Act-cyclus en is het voor medewerkers duidelijk waar zij aan (moeten) werken.

In onze apps en rapportages vindt u trends, benchmarks en uitsplitsvariabelen. En onze apps hebben toegang op verschillende managementniveaus, waardoor iedere medewerker de voor hem relevante informatie kan zien. Simpel waar mogelijk, verdiepend waar wenselijk.

Uitkomsten verbeteren met resultaten PROMs

Doeltreffend en doorlopend het effect van uw behandelingen meten? Dit kan met onze oplossingen!

Uitkomsten verbeteren met resultaten PROMs

Doeltreffend en doorlopend het effect van uw behandelingen meten? Dit kan met onze oplossingen!

Toezicht houden op kwaliteit, toegankelijkheid en effectiviteit

Hoe krijgt en houdt u goed zicht op de ontwikkeling van kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning? Om dit goed te kunnen monitoren en evalueren voor een goed beleid, bieden wij onafhankelijke informatie voor toezichthouders. Dat kan trendinformatie zijn, zoals de ontwikkeling van wachttijden, maar ook informatie over welke zorgaanbieders significant lager of hoger scoren op bepaalde indicatoren, zoals indicatoren voor medicatieveiligheid.

Vragen? Ik help u graag verder!

Anne Vogelaar – Projectleider