Home » Onze oplossingen » Kwaliteits- en keuzeinformatie

Kwaliteits- en keuzeinformatie

Met de komst van de marktwerking, hoort de consument zijn zorg steeds meer zelf te kunnen kiezen. Maar er viel nog weinig te kiezen, omdat duidelijke informatie over de zorg nog ontbrak. Daarom zijn wij vanaf het prille begin gestart met het verzamelen van zorggegevens. Door onze jarenlange, consistente verzameling vindt u bij ons uitgebreide en unieke datasets en informatie over periodes van jaren. Sinds 2015 verzamelen wij ook informatie over het sociaal domein.

Onze informatie kunt u inzetten om uw patiënten, cliënten, verzekerden of inwoners te ondersteunen in hun keuze voor passende zorg en ondersteuning.

Voor welke informatie kunt u bij ons terecht?

  • Basisgegevens, zoals locatie- en adresgegevens van aanbieders
  • Etalageplus-informatie, zoals aanbod per locatie, zorgverleners per locatie, specialisaties
  • Wachttijden van de medisch specialistische zorg en de GGZ
  • Prestatie-indicatoren en kwaliteits- en sterrenscores
  • Ervaringen, uitkomsten, tevredenheid en reviews van consumenten en huisartsen
Wachtruimte - wat is de wachttijd?

Hoe weten consumenten welke kwaliteit zij kunnen verwachten? Welk ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker of reuma en wat is de wachttijd?

Wachtruimte - wat is de wachttijd?

Hoe weten consumenten welke kwaliteit zij kunnen verwachten? Welk ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker of reuma en wat is de wachttijd?

Bewust kiezen met de juiste informatie

Zorgverzekeraars, belangenorganisaties en vergelijkers die transparantie willen vergroten, maken gebruik van onze data en informatie. De informatie bieden ze aan consumenten als keuze-informatie via hun zorgzoekers en keuze-ondersteunende websites.

Consumenten vinden via deze websites en zorgzoekers betrouwbare en actuele informatie en kunnen zo zelf een aanbieder kiezen die past bij hun persoonlijke wensen.

“Als we van consumenten steeds meer betrokkenheid bij hun zorg en ondersteuning verwachten, dan hebben zij hier duidelijke informatie voor nodig.” – Augie Vissers, Projectmanager

Ontwikkeling indicatoren en keurmerken

Om kwaliteitsverbetering op gang te brengen, ondersteunen wij u met meer gedetailleerde informatie voor uw doelgroep. Dat gaat verder dan alleen het aanbod en bevat ook informatie over de kwaliteit van zorg of ondersteuning voor de doelgroep. Daarmee helpt u uw doelgroep bij het maken van een juiste keuze, stimuleert u aanbieders om hun kwaliteit verder te verbeteren en gemeenten en zorgverzekeraars om kwaliteit mee te wegen bij hun inkoop.

Wij bieden informatie in specifieke keuzewijzers en we ontwikkelen in afstemming met het veld keurmerken. Samen met u bepalen we de criteria voor goede zorg en bekijken we welke data en informatie nodig zijn om de kwaliteit goed in kaart te brengen. Wij verzorgen de dataverzameling, analyses, eventuele aanvullende dataleveringen en ontwikkeling van een keuzewijzer.

Benieuwd naar keuzewijzers en keurmerken?

Vragen? Ik help u graag verder!

Bas Evers – Productmanager

“Mensen er bewust van maken dat er een keuze is, maar ook zorgaanbieders zelf laten zien dat zorg anders georganiseerd kan worden en zorgverzekeraars inzicht geven in de verschillen tussen zorgaanbieders, vind ik een goede ontwikkeling waar ik graag aan bijdraag.”

 

088 – 126 39 83

bevers@mediquest.nl