Home » Onze oplossingen » Ervaringen meten

Ervaringen meten

Onze ervaringsmetingen starten altijd met een helder doel. Wat wilt u bereiken en waarom? Door een concreet antwoord op die vraag te geven, wordt duidelijk welke meting het beste past bij uw vraag. En welke methode van uitvragen de hoogste respons oplevert en zorgt dat u uw doelgroep niet overvraagt.

Wij zijn marktleider in ervaringsonderzoek onder consumenten en met meer dan een miljoen bevragingen per jaar weten we inmiddels wat werkt en hoe u echt inzicht krijgt in de kwaliteit van zorg en ondersteuning.

  • De juiste inzichten
    Wat gaat er goed en wat kan beter? Continue feedback op organisatie-, afdeling- of behandelniveau geeft inzicht in hoe patiënten de zorg ervaren en waar u kunt verbeteren
  • Meer tijd voor kwaliteit
    Koppeling met patiëntsystemen en slimme patiëntselectie beperkt de registratielast voor uw medewerkers en verlaagt de druk op patiënten.
  • Profileren en verantwoorden
    Intern en extern benchmarken en transparantie naar (potentiële) patiënten. Actief profileren naar stakeholders en voldoen aan gestelde verplichtingen en richtlijnen.

Geverifieerde reviews op ZorgkaartNederland

Als zorgaanbieder moet u steeds meer rekening houden met de reviews die online over uw organisatie worden geschreven. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg: maandelijks bezoeken meer dan 1,2 miljoen mensen de website.

Het is voor u als zorgaanbieder dus belangrijk dat er genoeg betrouwbare reviews te lezen zijn over uw organisatie op ZorgkaartNederland. Zo geeft u mensen een goed beeld van wat ze kunnen verwachten. Daarbij wilt u natuurlijk dat de reviews die geplaatst worden ook echt van uw patiënten of cliënten afkomstig zijn.

In 2018 hebben wij Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie geholpen bij het uitvoeren van een succesvolle pilot met vier ziekenhuizen. Met deze ervaring bieden wij u een unieke meting waarbij we ervoor zorgen dat uw patiënten of cliënten eenmalig worden benaderd. We kunnen dit op verschillende manieren voor u inregelen, afhankelijk van de processen en wensen van uw organisatie. Koppelingen met uw EPD en automatisch doorleveren behoren tot de mogelijkheden. De resultaten kunt u zowel terugzien op de website van ZorgkaartNederland alsook via onze eigen rapportageomgeving met een mogelijkheid om te benchmarken met vergelijkbare zorgaanbieders. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

CQi vragenlijst

Voor een compleet beeld van de ervaringen is het belangrijk om iedereen een kans te geven om te reageren.

Hoe is uw doelgroep het beste te bereiken?

CQi vragenlijst van Mediquest invullen

Voor een compleet beeld van de ervaringen is het belangrijk om iedereen een kans te geven om te reageren.

Hoe is uw doelgroep het beste te bereiken?

PREM

Een PREM-meting (Patiënt Reported Experience Measures) geeft u inzicht in hoe uw patiënten of cliënten de zorg of ondersteuning hebben ervaren. De relatief korte vragenlijst bevat onderwerpen als bejegening en informatieverstrekking. De resultaten geven concreet aan op welk onderdeel kansen liggen om verder te verbeteren. De vragenlijst is optioneel uit te breiden met een set verdiepende vragen voor meer stuurinformatie.

Wij zetten PREM-metingen uit bij ziekenhuizen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, audiciens en in de wijkverpleging.

De gevalideerde PREM Diëtetiek en Ergotherapie is in ontwikkeling en is naar verwachting beschikbaar in 2019. Tot die tijd zetten wij voor deze zorgaanbieders de Ratings&Review vragenlijst uit.

Continu patiëntonderzoek (Continu PTO)

Het Continu PTO meet doorlopend en (zo veel mogelijk) online hoe uw patiënten de zorg hebben ervaren. Dat kan zowel organisatiebreed, als per afdeling, klinisch en poliklinisch. Omdat de resultaten continu beschikbaar zijn, krijgt u snel gerichte informatie om intern te benchmarken en verbeteracties te starten en monitoren. Het Continu PTO is daardoor goed bruikbaar voor de opzet van een sterke PDCA-cyclus.

Ons Continu PTO is doorgaans ingericht met PREM-vragenlijsten, maar u kunt ook de ZorgkaartNederland vragenlijst gebruiken of eigen vragenlijsten en bijvoorbeeld een Net Promotor Score (NPS) toevoegen. Ook hebben uw patiënten de gelegenheid om in een open tekstveld verbeterpunten en complimenten te geven.

Wij zetten het Continu PTO uit bij ziekenhuizen.

Meet doorlopend ervaringen met ons Continu PTO

“Onze uitdaging is om een vertaling te maken van een individuele patiëntervaring naar bruikbare (verbeter)informatie voor zorgprofessionals, want: elke ervaring telt!”

– Anne Vogelaar, Projectleider

Meet doorlopend ervaringen met ons Continu PTO

“Onze uitdaging is om een vertaling te maken van een individuele patiëntervaring naar bruikbare (verbeter)informatie voor zorgprofessionals, want: elke ervaring telt!”

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo en Jeugdwet

Met een cliëntonderzoek achterhaalt u de ervaringen van uw inwoners met de ontvangen ondersteuning. Dat kan eens per twee jaar met het standaard meetinstrument CEO.

Zoekt u meer verdieping en continuïteit voor een completer beeld van uw doelgroep, dan helpen we u graag met de uitvoer of ontwikkeling van een andere, passendere meetmethode. U kunt daarbij denken aan een eigen vragenlijst of een waarderingsmodule waarin inwoners de ondersteuning beoordelen en kunnen voorzien van een review.

CQ-index (CQi)

Met een CQi-meting (Consumer Quality Index) krijgt u inzicht in hoe uw patiënten of cliënten de zorg hebben ervaren. De CQi is vergelijkbaar met de PREM, maar de vragenlijst is uitgebreider: waar de PREM zich voornamelijk focust op hoofdlijnen, bevat elk onderwerp in de CQi een aantal verdiepende vragen. Zo wordt het onderwerp ‘inhoud opnamegesprek’ (in de CQi Klinische zorg) uitgevraagd middels 10 vragen die ieder een ander aspect van het opnamegesprek belichten. De CQi geeft u daarmee veel inzicht in waar verbeterkansen voor uw zorg liggen.

Wij zetten CQi-metingen uit bij ziekenhuizen.

Vragen? Ik help u graag verder!

Robbert van Aken – Accountmanager