Home » Onze oplossingen » Ervaringen meten

Ervaringen meten

Onze ervaringsmetingen starten altijd met een helder doel. Wat wilt u bereiken en waarom? Door een concreet antwoord op die vraag te geven, wordt duidelijk welke meting het beste past bij uw vraag. En welke methode van uitvragen de hoogste respons oplevert en zorgt dat u uw doelgroep niet overvraagt.

Wij zijn marktleider in ervaringsonderzoek onder consumenten en met meer dan een miljoen bevragingen per jaar weten we inmiddels wat werkt en hoe u echt inzicht krijgt in de kwaliteit van zorg en ondersteuning.

  • De juiste inzichten
    Wat gaat er goed en wat kan beter? Continue feedback op organisatie-, afdeling- of behandelniveau geeft inzicht in hoe patiënten de zorg ervaren en waar u kunt verbeteren
  • Meer tijd voor kwaliteit
    Koppeling met patiëntsystemen en slimme patiëntselectie beperkt de registratielast voor uw medewerkers en verlaagt de druk op patiënten.
  • Profileren en verantwoorden
    Intern en extern benchmarken en transparantie naar (potentiële) patiënten. Actief profileren naar stakeholders en voldoen aan gestelde verplichtingen en richtlijnen.

PREM

Een PREM-meting (Patiënt Reported Experience Measures) geeft u inzicht in hoe uw patiënten of cliënten de zorg of ondersteuning hebben ervaren. De relatief korte vragenlijst bevat onderwerpen als bejegening en informatieverstrekking. De resultaten geven concreet aan op welk onderdeel kansen liggen om verder te verbeteren. De vragenlijst is optioneel uit te breiden met een set verdiepende vragen voor meer stuurinformatie.

Wij zetten PREM-metingen uit bij ziekenhuizen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, audiciens en in de wijkverpleging.

De gevalideerde PREM Diëtetiek en Ergotherapie is in ontwikkeling en is naar verwachting beschikbaar in 2019. Tot die tijd zetten wij voor deze zorgaanbieders de Ratings&Review vragenlijst uit.

“De PREM geldt als opvolger van de CQi en is nog niet onomstreden. Ik zie een aantal positieve punten aan de PREM: minder vragen, meer gericht op samen beslissen en beter geschikt voor continu meten.”

– Steven Horsch, Accountmanager

CQ-index (CQi)

Met een CQi-meting (Consumer Quality Index) krijgt u inzicht in hoe uw patiënten of cliënten de zorg hebben ervaren. De CQi is vergelijkbaar met de PREM, maar de vragenlijst is uitgebreider: waar de PREM zich voornamelijk focust op hoofdlijnen, bevat elk onderwerp in de CQi een aantal verdiepende vragen. Zo wordt het onderwerp ‘inhoud opnamegesprek’ (in de CQi Klinische zorg) uitgevraagd middels 10 vragen die ieder een ander aspect van het opnamegesprek belichten. De CQi geeft u daarmee veel inzicht in waar verbeterkansen voor uw zorg liggen.

Wij zetten CQi-metingen uit bij ziekenhuizen.

CQi vragenlijst

“De CQi is hét meetinstrument voor ziekenhuizen die een uitgebreid onderzoek willen doen naar patiëntervaringen. Met een uitgebreide interne én externe benchmark hebben afdelingen en specialismen een grondig beeld van de ervaringen.”

– Lisa Lammers, Projectmedewerker

CQi vragenlijst van Mediquest invullen

“De CQi is hét meetinstrument voor ziekenhuizen die een uitgebreid onderzoek willen doen naar patiëntervaringen. Met een uitgebreide interne én externe benchmark hebben afdelingen en specialismen een grondig beeld van de ervaringen.”

Continu patiëntonderzoek (Continu PTO)

Het Continu PTO meet doorlopend en (zo veel mogelijk) online hoe uw patiënten de zorg hebben ervaren. Dat kan zowel organisatiebreed, als per afdeling, klinisch en poliklinisch. Omdat de resultaten continu beschikbaar zijn, krijgt u snel gerichte informatie om intern te benchmarken en verbeteracties te starten en monitoren. Het Continu PTO is daardoor goed bruikbaar voor de opzet van een sterke PDCA-cyclus.

Ons Continu PTO is doorgaans ingericht met PREM-vragenlijsten, maar u kunt ook eigen vragenlijsten en bijvoorbeeld een Net Promotor Score (NPS) toevoegen. Ook hebben uw patiënten de gelegenheid om in een open tekstveld verbeterpunten en complimenten te geven.

Wij zetten het Continu PTO uit bij ziekenhuizen.

Meet doorlopend ervaringen met ons Continu PTO

“Onze uitdaging is om een vertaling te maken van een individuele patiëntervaring naar bruikbare (verbeter)informatie voor zorgprofessionals, want: elke ervaring telt!”

– Anne Vogelaar, Projectleider

Meet doorlopend ervaringen met ons Continu PTO

“Onze uitdaging is om een vertaling te maken van een individuele patiëntervaring naar bruikbare (verbeter)informatie voor zorgprofessionals, want: elke ervaring telt!”

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo en Jeugdwet

Met een cliëntonderzoek achterhaalt u de ervaringen van uw inwoners met de ontvangen ondersteuning. Dat kan eens per twee jaar met het standaard meetinstrument CEO.

Zoekt u meer verdieping en continuïteit voor een completer beeld van uw doelgroep, dan helpen we u graag met de uitvoer of ontwikkeling van een andere, passendere meetmethode. U kunt daarbij denken aan een eigen vragenlijst of een waarderingsmodule waarin inwoners de ondersteuning beoordelen en kunnen voorzien van een review.

Vragen? Ik help u graag verder!

Anne Vogelaar – Projectleider