Onderzoek seniorvriendelijkheid ziekenhuizen weer van start

 in Algemeen

In 2013 is de eerste uitvraag geweest voor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Nu, twee jaar later, is het tijd voor een actualisatie. Deze week zijn de contactpersonen van de ziekenhuizen uitgenodigd om de geactualiseerde vragenlijst voor 20 maart 2015 online in te vullen.

Senior scouts op bezoek

Drie kwaliteitsaspecten uit het onderzoek die betrekking hebben op toegankelijkheid en gastvrijheid worden deze maanden onderzocht door senior scouts. Zij brengen een bezoek aan alle ziekenhuizen om te toetsen hoe het met deze aspecten gesteld is. De seniorscouts worden hierin begeleid door Mystery Review. De andere twaalf aspecten (over inhoud en processen van zorg en beleid) worden getoetst aan de hand van de informatie uit de vragenlijst voor de ziekenhuizen.

Keurmerk

De behaalde totaalscore bepaalt of een ziekenhuis (weer) in aanmerking komt voor het keurmerk.

Gepaste zorg voor kwetsbare ouderen

Het doel van het keurmerk is om de toegankelijkheid en de organisatie van zorg voor (kwetsbare) patiënten van 70 jaar en ouder aan te passen aan hun behoeften. In nauw overleg met (medische) experts zijn in 2013 de kwaliteitsaspecten door de samenwerkende  ouderenbonden (Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG) vastgesteld en uitgevraagd. In 2014 zijn de kwaliteitsaspecten met de experts  aangescherpt en gepubliceerd. Veel ziekenhuizen hebben in 2014 verbeteringen doorgevoerd met als doel in 2015 het keurmerk te behalen dan wel te behouden.

Mediquest voor patiëntenorganisaties

Mediquest ondersteunt de samenwerkende ouderenbonden in het gehele keurmerktraject. Met ons werk helpen wij patiëntenorganisaties bij het vergroten van transparantie in de zorgmarkt. Een keurmerk is een goed middel hiervoor. Het laat in één oogopslag zien of de zorg goed bevonden is door een onafhankelijke en deskundige partij. Dat geeft de achterban helderheid en vertrouwen.

Dit zou u ook kunnen interesseren