Meting PROMs vereist voor keurmerk klinieken en ZBC’s

 in Algemeen

Vanaf 1 januari 2016 zijn klinieken met het ZKN keurmerk verplicht om een PROMs-meting uit te voeren. PROMs geven klinieken inzicht in de uitkomsten van hun behandelingen. De resultaten zijn bruikbaar om de zorg patiëntgerichter te maken, maar ook om transparanter te maken hoe effectief de zorg is. Is de verrichte behandeling passend (geweest) en zijn de kosten reëel?

PROMs meting

Voor klinieken en ZBC’s die de effecten van hun behandelingen willen meten, zetten wij graag een PROMs-meting uit. Wij bieden een compleet PROMs-pakket, van dataverzameling tot heldere, realtime rapportages via PROMs Manager. Wij zetten PROMs uit voor onder andere de specialismen orthopedie, dermatologie en oogheelkunde.

Winst op drie vlakken

Een PROMs-meting biedt een zorgverlener voordeel op de volgende punten:

Beter inzicht

Niet alleen artsen profiteren tijdens consulten en controles van PROMs-resultaten, ook andere disciplines zijn gebaat bij inzicht in de effectiviteit van een behandeling. Zo staat een zorgverkoper met PROMs-uitkomsten sterker in de onderhandeling met zorgverzekeraars. Verder kan het zorgmanagement en de afdeling kwaliteit de uitkomsten gebruiken als stuurinformatie.

Ondersteuning bij herstel

Bij een PROMs-meting meet een kliniek voor, tijdens en na een behandeling hoe de patiënt zijn of haar gezondheid ervaart. De uitkomsten zijn direct inzichtelijk en bruikbaar voor zowel patiënt als behandelaar. Patiënten kunnen in de behandelkamer hun uitkomsten inzien en bespreken met hun behandelaar. Een zorgverlener kan met de uitkomsten sneller inspelen op specifieke wensen, verwachtingen of klachten van een patiënt of patiëntgroep. De uitkomsten zijn ook zeer geschikt om de zorg en interne processen over de hele linie patiëntgerichter te maken.

Lage registratielast

Een PROMs-meting mag nooit ten koste gaan van de zorg voor uw patiënt. Daarom houden wij de registratielast laag door zoveel mogelijk te automatiseren. Zo kunt u vanuit een EPD geautomatiseerd en continu patiënten via ons uitnodigen voor deelname aan het onderzoek. Ook voor de snelle inzage van de resultaten vanuit uw patiëntendossier zijn inmiddels diverse koppelingen gerealiseerd met EPD’s.

Sturen naar gepaste zorg

Wij zijn ervan overtuigd dat PROMs dé ontbrekende schakel vormen om de zorg daadkrachtig te sturen naar goed op de patiënt afgestemde zorg. Sinds 2011 stimuleren wij daarom, als medeoprichter van Stichting PROMs Nederland, het gebruik van PROMs.

In combinatie met de gevestigde ervaringsmetingen (CQi, PREM) geven de uitkomsten een overtuigend beeld van de kwaliteit van zorg, zoals de patiënt deze heeft ervaren. In een klimaat waarin de patiënt steeds vaker wil meebeslissen over zijn behandeling, en waarin de medische kosten stijgen, is sturen naar gepaste zorg een vereiste om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te waarborgen.

Contact

Wilt u meten met PROMs? Of zoekt u meer informatie over onze uitkomstmetingen? Bekijk dan de pagina uitkomsten meten (PROMs) >

Lees ook

Dit zou u ook kunnen interesseren