Medisch specialisten in Nederland: wat ons opvalt

 In Algemeen

Mediquest beheert sinds 2013 de Specialistendatabase. Hierin houden we voor elk ziekenhuis en voor een aantal grote klinieken bij welke specialismen er werkzaam zijn en wat eventuele subspecialisaties zijn. Verschillende keuze-ondersteunende websites maken gebruik van deze informatie. Hieronder delen we enkele opvallendheden. 

Relatief weinig klinisch geriaters en internisten ouderengeneeskunde per ziekenhuis

1,3 miljoen mensen in Nederland zijn 75 jaar of ouder. Meer dan 40% van deze ouderen heeft een beperking in horen, bewegen en/of zien en bijna één op de vijf werd opgenomen in het ziekenhuis. Toch zijn er gemiddeld genomen maar 4 klinisch geriaters / internisten ouderengeneeskunde werkzaam per ziekenhuis. Het aantal cardiologen per ziekenhuis ligt bijvoorbeeld een stuk hoger (gemiddeld 13), maar varieert sterk; tussen de 5 en meer dan 30 per ziekenhuis.

Steeds meer vrouwelijke specialisten werkzaam in ziekenhuizen

Bij bepaalde specialismen zoals Gynaecologie en Dermatologie geven vrouwelijke patiënten regelmatig aan de voorkeur te hebben voor een vrouwelijke arts. Gelukkig voor hen zijn er steeds meer vrouwelijke specialisten. Gemiddeld genomen is 38% van de medisch specialisten in het ziekenhuis een vrouw! Voor Dermatologie geldt dat gemiddeld 56% van de dermatologen in het ziekenhuis een vrouw is en voor Gynaecologie is dit zelfs 62%. Bij bepaalde specialismen is het percentage vrouwen nog erg laag, zo is het gemiddelde percentage vrouwen slechts 11% bij Orthopedie.

Beheert u ook een keuze-ondersteunende website voor ziekenhuiszorg en wilt u meer weten over de Specialistendatabase?

Neem gerust contact met ons op >

 

Bron aantal ouderen: factsheet zorggebruik 75 plussers stattline

Dit zou u ook kunnen interesseren