Mediquest start dataverzameling voor GGZ Kwaliteitsstatuut

 In Algemeen

Vanaf 1 januari 2017 zijn GGZ aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren en volgens dit statuut te werken. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, levert. Mediquest ondersteunt veldpartijen bij de aanlevering van gegevens voor het kwaliteitsstatuut als Trusted Third Party (TTP). Vanaf juli start de verzameling van gegevens.

Model Kwaliteitsstatuut

Op 12 februari jl. boden tien koepel- en beroepsorganisaties het model Kwaliteitsstatuut GGZ aan Minister Schippers aan. Op deze wijze geven zij uitvoering aan het advies van de Commissie Meurs over het hoofdbehandelaarschap in de GGZ. In het model statuut staat aangegeven wat de zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording over het zorgaanbod.

Nieuwe standaard voor kwaliteit

Met Zorginstituut Nederland (ZINL) is overeengekomen dat het model Kwaliteitsstatuut als ´kwaliteitsstandaard´ tripartiet (gezamenlijk door patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en beroepsorganisaties) aan ZINL wordt aangeboden voor opname in het Register voor kwaliteitsstandaarden. Dat geeft het besluit om het kwaliteitsstatuut als ´kwaliteitsstandaard’ te gebruiken extra gewicht en zorgt ervoor dat alle partijen het kwaliteitsstatuut ondersteunen. Ook wordt er een meetinstrument ontwikkeld dat aan het kwaliteitsstatuut gekoppeld is. Dit meetinstrument laat zien of een aanbieder een kwaliteitsstatuut heeft, waar dit te vinden is en of het kwaliteitsstatuut aan een aantal verplichte criteria voldoet. De indicatoren voor deze criteria worden opgenomen in de Transparantiekalender van het ZINL.

Transparantie en toetsing

De data die voortvloeien uit de meetinstrumenten stelt ZINL beschikbaar met een openbare database. ZINL voorziet zo tevens in de behoefte aan het beschikbaar stellen van data voor toetsing door derden. Zo kunnen zorgverzekeraars bijvoorbeeld  toetsen of GGZ-aanbieders aan hun verplichting voldoen.

TTP

Voor het opzetten van kwaliteitsregistraties adviseert het Zorginstituut aan veldpartijen om gebruik te maken van een gegevensmakelaar, oftewel TTP. Een TTP verzamelt in opdracht van de veldpartijen de data, beheert deze en zorgt voor doorlevering. De eerder genoemde tien koepel- en beroepsorganisaties kozen Mediquest als TTP. Wij hebben uitgebreide ervaring met de rol van TTP, onder andere voor ziekenhuizen, Verpleging,  Verzorging en Thuiszorg (VV&T), Gehandicaptenzorg (VGN), eerstelijns organisaties (o.a. KNGF) en patiëntenorganisaties.

Dit zou u ook kunnen interesseren