Landelijke Database Fysiotherapie van start!

 In Algemeen

Afgelopen week zijn de eerste fysiotherapeuten uitgenodigd om deel te nemen aan de Landelijke Database Fysiotherapie. Dit is een onderdeel van het programma Kwaliteit in Beweging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Het KNGF wil met het programma Kwaliteit in Beweging de regie over de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen nemen. Daarnaast wil het KNGF de verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van één geaccepteerd kwaliteitssysteem. Het doel is ten eerste het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg met een zo laag mogelijke administratielast voor de fysiotherapeuten. Het tweede doel is erkenning van de professionele beroepsstandaard.

Voordelen

Een belangrijke reden voor het KNGF om dit programma op te zetten is dat de beroepsgroep hiermee zelf grip verkrijgt op het meten van de zorgkwaliteit. Ook voor praktijken op zich zijn er voordelen; informatie uit de benchmark geeft praktijken inzicht in de eigen positie in het veld waarop beleidskeuzen kunnen worden afgestemd. Daarnaast kunnen ze meedoen in PROMs pilots wat ze beter inzicht geeft in de behandelresultaten zoals ervaren door de patiënten. Klik op de link voor meer informatie over PROMs.

Rol MediQuest

De technische uitvoering van het programma wordt verzorgd door MediQuest. MediQuest faciliteert de aanlevering, verwerking en terugkoppeling van praktijk- en dossiergegevens in samenwerking met de EPD-leveranciers. Ook bij de PROMs pilots verzorgt MediQuest de technische ondersteuning.

Planning

De uitvraag voor het programma Kwaliteit in Beweging bestaat uit twee delen.

  • De eerste stap in het traject is de inrichting van de Landelijke Database Fysiotherapie. Dit betreft het faciliteren van het aanmeldproces voor deelname. Daar wordt tevens praktijkinformatie over de fysiotherapiepraktijken verzameld. De komende periode worden elke week nieuwe praktijkeigenaren uitgenodigd voor deelname aan het programma Kwaliteit in Beweging.
  • De tweede stap in het traject betreft de uitvraag van therapeutisch handelen en gaat vanaf 1 juli 2013 van start. Terugkoppeling van deze kwaliteitsgegevens vindt eind 2013 plaats.

Vrijwillige deelname

Deelname aan de kwaliteitsuitvraag 2013 is geheel vrijwillig. Fysiotherapiepraktijken kunnen zelf bepalen of zij meedoen. De inzet van het KNGF is dat deelname  aan het programma Kwaliteit in Beweging vanaf 2015 verplicht wordt.

Wilt u meer weten over dit traject? Kijk dan op www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl

Dit zou u ook kunnen interesseren