Home » Kwic-methode

Veelgestelde vragen KWIC-methodiek

Hieronder de veelgestelde vragen over de KWIC-methodiek:

Hoe komt de kwaliteitsscore tot stand?

Hoe komt de kwaliteitsscore tot stand?

De kwaliteitsscore is gebaseerd op informatie uit verschillende bronnen:

1. Inspectie voor de Gezondheidszorg
Basisset ziekenhuizen, welke o.a. bestaat uit de volgende gebieden: Hart en Vaten, Oncologie, Algemeen kwaliteitsbeleid en Verpleegkundige zorg;
Basisset klinieken, welke bestaat uit algemene en organisatorische vragen en specifieke vragen over bijv. refractiechirurgie

2. Indicatoren van het Zorginstituut
Informatie over 42 verschillende aandoeningen, zoals staar en longcarcinoom

3. Sterftecijfers
HSMR en diagnosespecifieke SMR’s

Op welke niveaus worden kwaliteitsscores berekend?

Op welke niveaus worden kwaliteitsscores berekend?

De scores worden berekend op drie niveaus: op instellings-, specialisme- en aandoeningsniveau. Hiervoor onderscheidt Mediquest twee soorten indicatoren: aandoeningsspecifieke en instellingsbrede indicatoren. Een score op aandoeningsniveau is alleen gebaseerd op aandoeningspecifieke indicatoren. Bij een score op specialismeniveau en instellingsniveau worden ook instellingsbrede indicatoren meegenomen.

Tellen alle indicatoren even zwaar mee?

Tellen alle indicatoren even zwaar mee?

Alle voldoende betrouwbare en relevante indicatoren worden meegenomen in de berekening van de scores. Wel weegt de één zwaarder mee dan de andere. Aspecten zoals de relevantie van de indicator en de volledigheid, bepalen in welke mate een indicator meeweegt in de kwaliteitsscore.

Wat betekent de kwaliteitsscore?

Wat betekent de kwaliteitsscore?

Na de zorgvuldige berekeningen komt er op elk niveau een score uit die vertaald wordt naar een aantal sterren. Een instelling kan minimaal 1 en maximaal 4 sterren scoren voor een aandoening, specialisme of voor de hele instelling, oplopend per halve ster.

• 1 ster = Matig
• 2 sterren = Voldoende
• 3 sterren = Goed
• 4 sterren = Zeer Goed
• 5 sterren = Uitstekend

Welke partijen gebruiken de kwaliteitsgegevens van Mediquest?

De door ons geanalyseerde gegevens van de indicatoren worden onder andere gebruikt door: Zilveren Kruis, CZ, Menzis, ASR, ONVZ, Eno en Independer.

Meer weten?

Meer informatie over de totstandkoming van de sterrenscores kunt u vinden in het methodologisch document. Dit document kunt u opvragen via Mediquest: kwaliteitsgegevens@mediquest.nl o.v.v. ‘Uitleg kwaliteitsscores ziekenhuizen’.

Is er ook een KWIC-score voor andere zorgsectoren dan medisch specialistische zorg?

Naast de KWIC-score voor de medisch specialistische zorg heeft Mediquest de methodiek ook toegepast in een aantal andere sectoren; de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), revalidatiezorg, kraamzorg en ouderenzorg. Afhankelijk van de eigenschappen van de betreffende zorgsector zijn bepaalde onderdelen van de methodiek al dan niet van toepassing. Voor meer informatie over KWIC-scores in andere zorgsectoren dan medisch specialistische zorg kunt u contact opnemen met Mediquest via kwaliteitsgegevens@mediquest.nl of T: 088 – 126 39 05.