Kwaliteitsaspecten keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2019-2020 bekend

 in In de media

Update: het keurmerk Seniorviendelijk Ziekenhuis is per januari 2019 stopgezet nadat het ervoor heeft gezorgd dat ziekenhuizen de zorg voor ouderen hoog op de agenda hebben gezet. Voor informatie over onze actuele oplossingen voor belangenorganisaties, ga naar de pagina belangenorganisaties >

 

Deze maand zijn de acht kwaliteitsaspecten die de basis vormen voor het onderzoek naar het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2019-2020 naar alle ziekenhuizen gestuurd. De kwaliteitsaspecten zijn door KBO-PCOB in samenwerking met inhoudsdeskundigen uit het veld ontwikkeld. In 2013, 2015 en in 2017 heeft KBO-PCOB in samenwerking met onderzoeksbureau Mediquest het keurmerk uitgereikt aan ziekenhuizen die de zorg en dienstverlening goed afgestemd hebben op de wensen en behoeften van senioren.

Verschillende aandoeningen tegelijkertijd

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van de senioren er ten gevolge van een ziekenhuisopname op achteruit gaat. Een achteruitgang die niets te maken heeft met de reden van de opname, zoals acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis niet goed ingericht op patiënten met verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Naarmate men ouder wordt, komt dit echter steeds vaker voor. Behandelen van de ene aandoening kan dan nadelig uitpakken voor de andere aandoening.

Voornaamste redenen

Ziehier de voornaamste redenen waarom KBO-PCOB in 2013 begon met de tweejaarlijkse uitgifte van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Het is een keurmerk voor ziekenhuislocaties die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare senioren. Het doel is om kwaliteitsverbetering tot stand te brengen, senioren en naasten keuze-ondersteunende informatie te geven en zorgverzekeraars handvatten te bieden bij de zorginkoop.

Vooruitgang waarneembaar

Er zijn uiteenlopende kwaliteitsaspecten waar de ziekenhuizen op worden beoordeeld, allemaal opgesteld vanuit het perspectief van senioren. Zoals kennis van medisch specialisten over de ouder wordende mens, goede afstemming van behandeling en onderzoeken en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa: “Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat senioren maximaal profijt hebben van ziekenhuisopname en heropnames worden voorkomen.”

Blijvende aandacht voor ouderen in het ziekenhuis is noodzaak

De belangrijkste winst van het keurmerk is dat ziekenhuizen de zorg voor ouderen hoog op de agenda hebben gezet. ”Het keurmerk heeft inmiddels een aanjaagfunctie gehad, maar wij willen graag blijvende aandacht voor een kwetsbare groep. Wij zien nog veel verbeterpotentieel bij ziekenhuizen”, aldus Manon Vanderkaa. “Vooral op het terrein van één regieverantwoordelijke voor de oudere patiënt en goede overdracht bij ontslag is nog veel winst te behalen. Niet voor niets heeft minister Bruins een Taskforce Patiëntveiligheid in het leven geroepen waarbij verbetering van ziekenhuiszorg voor kwetsbare senioren een van de speerpunten is.”

Dit persbericht van KBO-PCOB werd gepubliceerd door Medicalfacts, op woensdag 21 september 2018. 

 

Dit zou u ook kunnen interesseren