Niet klagen, verpleeghuizen. Pak de regie!

 In Blog

In de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-sector) is een patstelling ontstaan. De sector is er in geslaagd om de kwaliteitsregistratie af te schaffen onder het mom van te veel bureaucratie en registratielast. Wat we horen is: ‘De computer het raam uit’,  ‘laat ons gewoon ons werk doen’ en ‘meer geld voor meer mensen aan het bed’. Bestaande kwaliteitsindicatoren worden afgeschaft. Een sector die zich zo opstelt en geen regie neemt op begrijpelijke transparantie voor de consument of cliënt, maakt het alleen maar erger door boos te worden als er dan een lijst gepubliceerd wordt.

Onder druk van de Tweede Kamer werd afgelopen dinsdag een verouderde lijst van slecht presterende verpleeghuizen publiek gemaakt. Het resultaat? Weliswaar iets meer transparantie, maar vooral veel boosheid bij bestuur van verpleeghuizen.

Die boosheid verbaast mij. Transparantie is wat we toch willen? Transparantie over de kwaliteit van zorg en behandeling in de gezondheidszorg voor ons zelf of voor onze ouders, zodat we die aanbieder kunnen kiezen die het best bij ons past en die volgens ons goede zorg levert. Overigens zijn de gegevens van onder andere VVT-aanbieders die onder verscherpt toezicht staan voor de oplettende zorgzoeker altijd al te vinden op de website van de Inspectie zelf.

Verslechterde transparantie

Het is natuurlijk vervelend als je als verpleeghuis als slecht of ondermaats presterend te boek staat. Maar de situatie in de VVT-sector is de afgelopen jaar wat transparantie betreft behoorlijk verslechterd, met name door de sector zelf. Zo zijn de kwaliteitsindicatoren van Zichtbare Zorg afgeschaft en dit jaar verdwijnt ook het tot nu toe verplichte patiëntervaringsonderzoek met de CQi. Wat er voor terugkomt is nog steeds onduidelijk.

Nieuw kwaliteitsinstrument?

Het wachten is op een uitkomst van overleg tussen verschillende belanghebbenden (tripartite: brancheorganisaties, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties). De verwachting is dat er in oktober van dit jaar helderheid komt over de aanpak van een kwaliteitsmeting. Tel daar de meetperiode bij op en het is pas eind 2017 weer mogelijk om een verpleeghuis te kiezen op basis van een kwaliteit die te vergelijken is. Maar het is vooralsnog zeer de vraag of dit eindresultaat behaald gaat worden.

Neem de regie!

Zorgaanbieders en hun brancheorganisaties zijn al jaren van mening dat hun zorgaanbod niet te vergelijken is. Consumenten zouden niet in staat zijn om een goede vergelijking tussen verpleeghuizen te maken, omdat de verschillen in het zorgaanbod te groot zijn en er dan altijd appels met peren worden vergeleken. Hotels, ziekenhuizen, tandartsen, restaurants en webwinkels zijn allemaal vergelijkbaar, maar de zorg aan onze ouderen of gehandicapten is niet te vergelijken? VVT-sector, zorg alsjeblieft zelf voor begrijpelijke transparantie en keuzemogelijkheid!

Kees Verheijke
Onderzoeker en adviseur bij Mediquest

Dit zou u ook kunnen interesseren