Keurmerk-ontwikkeling

Keurmerk-ontwikkeling

Goede zorg verdient een positieve onderscheiding

Iedereen wordt kritischer over de kwaliteit van zorg. Maar toch is het is nog gemakkelijk verdwalen in het brede aanbod van zorgaanbieders. Welk ziekenhuis is gespecialiseerd in welke aandoening? En wat mag een patiënt van de zorg verwachten? Een keurmerk of onderscheiding laat in één oogopslag zien dat de zorg goed bevonden is door een onafhankelijke en deskundige partij. Dat geeft helderheid en vertrouwen!

Kwaliteitsverbetering

Wanneer u besluit een keurmerk of onderscheiding te ontwikkelen, stimuleert u daarmee de verbetering van kwaliteit op drie niveaus:

 • Patiënt: kan een goed onderbouwde keuze maken voor een zorgaanbieder
 • Zorgaanbieder: kan zich onderscheiden en wordt  geprikkeld tot verdere kwaliteitsverbetering
 • Zorgverzekeraar: heeft een handvat om belangrijke kwaliteitsaspecten vanuit patiëntenperspectief mee te nemen bij (selectieve) zorginkoop

De ontwikkelingsfases

Onze kennis en jarenlange ervaring met de ontwikkeling van keurmerken zetten wij in om u te voorzien van het juiste type keurmerk of onderscheiding voor uw achterban. In de totstandkoming van een keurmerk of onderscheiding, mag u het volgende van ons verwachten.

 • Opstellen groslist met criteria:
  We brengen samen met u alle relevante criteria in kaart door literatuuronderzoek, interviews met patiënten, focusgroepen en raadpleging van professionals.
 • Selectie van de criteria, het meetbaar formuleren en normering
  We raadplegen hiervoor de achterban, stemmen af met beroepsgroepen en begeleiden expertmeetings.
 • Bepalen  keurmerktype
  Aan welke basiscriteria moet een zorgaanbieder voldoen? Zijn er ‘must have’ criteria? Is er een opstap- of samenwerkingskeurmerk mogelijk? Hanteren we de term keurmerk of een onderscheiding?

Hoe verder?

Na de ontwikkeling van een keurmerk of onderscheiding brengen wij in kaart welke (kwaliteits)informatie al beschikbaar is en welke informatie nog uitgevraagd moet worden. Wanneer er extra informatie uitgevraagd moet worden, kunnen wij daarvoor (online) vragenlijsten ontwikkelen en uitzetten.

Wilt u meer weten over de initiatieven waar wij patiëntorganisaties bij ondersteunen, kijk dan op onze pagina Lopende trajecten.

diensten per klantgroep