Inzicht in kwaliteit zorginkoop biedt kansen voor de zorgaanbieder

 in Algemeen, Blog

Met het bieden van informatie over de kwaliteit van zorginkoop op vergelijkingssite Independer is inzichtelijk geworden of zorgverzekeraars selectieve inkoop gebruiken om te voorkomen dat een verzekerde naar een kwalitatief minder ziekenhuis gaat, of dat er puur vanuit financiële overwegingen zorgaanbieders worden uitgesloten. De informatie is vooral gericht op het effect van selectieve zorginkoop voor verzekerden, maar wat betekent dit voor zorgaanbieders? We hebben Diederik de Groot van Embden, directeur van NPM Healthcare, gevraagd naar de effecten van deze ontwikkeling  voor zorgaanbieders.

Wat voor effecten van de inzichtelijk gemaakte kwaliteit van zorginkoop verwacht u bij zorgaanbieders?

In Nederland streeft men naar betere zorg tegen lagere kosten. De manier om dat te bereiken is om de zorgverzekeraars zorg te laten inkopen op basis van prijs en kwaliteit. Zorginstellingen zijn steeds vaker verplicht patiëntervaringsmetingen uit te voeren en kwaliteitsgegevens aan te leveren om inzicht in de prijs en kwaliteit te geven. Dit heeft als gevolg dat de zorgaanbieders moeten zorgen voor een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit als ze in de toekomst nog gecontracteerd willen blijven door zorgverzekeraars. Zorgaanbieders moeten dus keuzes gaan maken voor een bepaald profiel (specialisatie) waarmee ze zich positief kunnen onderscheiden van anderen.

Wat zijn de gevolgen voor gespecialiseerde klinieken zoals zelfstandige behandel centra (ZBC’s)? Kunnen zij zich bijvoorbeeld anders gaan positioneren?

Het voordeel dat ZBC’s tegenover ziekenhuizen hebben, is dat ze vaak al in een bepaalde richting gespecialiseerd zijn en de dure overhead van een ziekenhuis omgeving missen. Hierdoor zijn zij in staat om sneller dan algemene ziekenhuizen te groeien naar een bepaald prijs- en kwaliteitsniveau. Als gevolg hiervan kunnen deze centra volume naar zich toe trekken wat het weer moeilijker maakt voor andere zorgaanbieders om op die specialisaties naar eenzelfde aanbod richting verzekeraars te groeien. Dit maakt dat deze verschuiving van volume op deze specialisaties verder door zal zetten.
Dit is overigens alleen mogelijk op specialisaties die net zo goed, of beter, los van een algemeen ziekenhuis aangeboden kunnen worden. Hiermee kunnen ZBC’s hun positie versterken ten opzichte van ziekenhuizen en sneller gecontracteerd worden door de zorgverzekeraar dan voorheen.

Ziet u al voorbeelden of ontwikkelingen in de praktijk?

De aanscherping van de zorgcontractering van zorgaanbieders is in volle gang. Deze ontwikkeling gaat echter stapsgewijs, omdat er onder meer nog onvoldoende transparante en eenduidige informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg en de daarbij behorende kosten is. Daarnaast zullen de contractonderhandelaars van zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders zich nog verder moeten ontwikkelen om zich deze manier van zorgcontractering eigen te maken.

De kwaliteit van zorginkoop is met deze ontwikkeling ook inzichtelijk gemaakt voor de consument. Wat ziet u als voordeel voor consumenten?

De kwaliteit van zorg kan sterk verschillen per zorginstelling en dit wordt alleen maar sterker nu zorginstellingen zich verder specialiseren in bepaalde behandelingen. Het is daarom voor mij als consument belangrijk om een actueel overzicht te hebben van waar ik voor welke behandeling het beste naar toe kan gaan. Daarnaast is inzichtelijke zorginkoop van zorgverzekeraars ook steeds relevanter bij het kiezen voor een bepaalde zorgverzekering nu je als verzekerde vaak geen vrije zorgkeuze meer hebt. Ik wil dan wel zeker weten dat ik een polis heb die mij toegang verschaft tot de instellingen waar ik heen wil.

Over NPM Healthcare

NPM Healthcare richt zich op investeringen in een beperkt aantal segmenten van de eerste en de tweedelijns gezondheidszorg. In de eerste lijn heeft NPM Healthcare belangen in leidende ketens van gezondheidscentra en mondzorgklinieken. In de tweede lijn heeft NPM Healthcare tot nu toe geïnvesteerd in oogklinieken , orthopedie en dermatologie klinieken. Hierbij staat klanttevredenheid en kwaliteit steeds centraal aangezien dit zowel voor de patiënt als vanuit kostenperspectief de beste oplossing is.

Over MediQuest

Zorg inzichtelijk maken voor de consument en zo bijdragen aan betaalbare en kwalitatief goede gezondheidszorg. Nu en in de toekomst. Dat is waar Independer en MediQuest beide naar streven. Wij werken dan ook regelmatig samen. Via de zorgvergelijkingsmodule van Independer kunnen consumenten zorgverleners en zorgverzekeraars zoeken en met elkaar vergelijken. MediQuest levert de gegevens voor deze online module.

Dit zou u ook kunnen interesseren