Hoe we voor het KNGF van data uitkomstinformatie maken

 In Algemeen

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt kwaliteitsdata. Heel veel kwaliteitsdata. In 2018 zijn er maar liefst een miljoen behandelepisodes (met behandelingen) aangeleverd aan de Landelijke Database Fysiotherapie. Hoewel deze database al veel inzicht biedt voor fysiotherapeuten, wilde het KNGF meer. Want als je zoveel data hebt, dan kun je daar mooie dingen mee doen. Het KNGF vroeg Mediquest daarom om, volgens het concept Nightingale, het effect van de behandeling van heup- en knieartrose in kaart te brengen.

Keuze voor heup- en knieartrose kwam niet uit de lucht vallen

De keuze om het effect van fysiotherapie bij heup- en knieartrose (HKA) als eerste in kaart te brengen kwam niet uit de lucht vallen. De zorgvraag voor deze behandeling blijft namelijk stijgen. Naar verwachting zal de schadelast voor heupvervanging in 2030 met 27% zijn gestegen t.o.v. 2016*. Mede hierdoor is er veel aandacht om meer doelmatige zorg voor HKA patiënten te realiseren. Per 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen oefen- of fysiotherapie bij HKA vanuit de basisverzekering vergoed, met de intentie om meer zorg te verplaatsen naar fysiotherapeutische behandeling. Mede hierom heeft het KNGF in mei een nieuwe richtlijn voor behandeling van heup- en knieartrose gepubliceerd.

Project Nightingale - uitkomsten van zorg verbeteren

Project Nightingale

1. Een uitkomstmaat die voor de patiënt relevant en te begrijpen is.
2. Gebruik van machine learning om verhoogd risico op slechte uitkomsten vooraf te bepalen en daarmee ‘samen beslissen’ te ondersteunen.
3. Validatie en interpretatie van voorspellende algoritmes met klinisch literatuuronderzoek.

Project Nightingale - uitkomsten van zorg verbeteren

Project Nightingale

1. Een uitkomstmaat die voor de patiënt relevant en te begrijpen is.
2. Gebruik van machine learning om verhoogd risico op slechte uitkomsten vooraf te bepalen en daarmee ‘samen beslissen’ te ondersteunen.
3. Validatie en interpretatie van voorspellende algoritmes met klinisch literatuuronderzoek.

Goede resultaten met fysiotherapie bij heup- en knieartrose

De data laat zien dat een groot gedeelte van de patiënten met heupartrose bij de start van de behandeling veel pijn heeft en beperkingen bij het dagelijks functioneren ervaart. De patiënten blijken over het algemeen erg gebaat bij fysiotherapie: het merendeel heeft na de behandeling nog maar weinig pijn en een groot aantal patiënten kan goed functioneren. Eenzelfde effect werd gemeten bij patiënten met knieartrose. Helaas heeft de behandeling voor een beperkt aantal patiënten niet voor verbetering gezorgd. Artrose is een progressieve aandoening, wat betekent dat het ook zo kan zijn dat er geen vooruitgang is geboekt in pijn/functioneren maar de behandeling er wel voor heeft gezorgd dat de pijn niet erger is geworden.

Hoe nu verder?

Het onderzoek toont aan dat het buitengewoon waardevol is om volgens het concept Nightingale grote hoeveelheden data te analyseren. De resultaten zijn dan ook positief ontvangen door het KNGF. Het levert hen nu al meer informatie op over de effecten van de geboden zorg. Een volgende stap kan zijn om ook de effecten van andere behandelingen in kaart te brengen. Daarnaast zou het natuurlijk erg interessant zijn om te onderzoeken waarom we deze effecten zien. Maar ook om te analyseren welke groepen patiënten een hoger risico hebben op een minder goede uitkomst. Zoals we bijvoorbeeld voor NL Healthcare Clinics hebben gedaan.

Hierbij is het belangrijk om voorspellingen van zorguitkomsten als keuzeondersteuning te zien. De informatie kan gebruikt worden om met de patiënt in gesprek te gaan over wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties en wat dit betekent voor zijn of haar persoonlijke situatie. Alleen samen met de patiënt kan worden besloten wat het beste past.

Meer weten over het concept Nightingale? Daniel vertelt er graag over. U kunt hem bereiken via dkapitan@mediquest.nl of via 06 – 24 09 72 95.

 

*Genoemde cijfers zijn indicatief, en overgenomen van websites van KNGF, NOV/LROI en het Zorginstituut

Dit zou u ook kunnen interesseren