Gehandicaptenzorg meet kwaliteit in nieuwe stijl

 in Algemeen

De verzameling en verwerking van kwaliteitsinformatie over gehandicaptenzorg wordt over een andere boeg gegooid. Grootste knelpunt in de oude manier was dat gehandicaptenzorg, en de kwaliteit ervan, te veel over één kam werd geschoren.  De brancheorganisatie voor de zorgaanbieders aan mensen met een handicap, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), besloot eind 2010 om op andere wijze kwaliteitsinformatie te genereren.  MediQuest ondersteunt de VGN hierbij.

Nieuwe werkwijze

Eerder verliep het uitvragen, schonen en doorleveren van kwaliteitsinformatie in de gezondheidszorg via Zichtbare Zorg. In  de vernieuwde werkwijze hanteert de VGN nog altijd het
Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg als uitgangspunt. De grootste verandering in de werkwijze bestaat uit nieuwe meetmethodes die berusten op drie pijlers:

    • 1. Vragenlijst op organisatieniveau (deze is voor alle organisaties gelijk)
    • 2A. Vragenlijst op cliëntniveau (deze is voor alle cliënten gelijk)
    • 2B. Instrument voor cliëntervaringen (deze is per sector specifiek)
    • 3. De relatie tussen cliënt en professional (start medio 2012)

Door de gegevens gerichter uit te vragen en te verwerken, krijgt de gehandicaptenzorg straks beter inzicht in de kwaliteit van hun zorg en concretere  leer- en verbeterinformatie. Hiermee zijn verbeteracties makkelijker op te zetten.

De rol van MediQuest

Aan MediQuest is gevraagd om een data infrastructuur en werkproces te ontwerpen voor het uitvragen en rapporteren  van kwaliteitsinformatie  in de gehandicaptensector.  Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de online vragenlijsten en worden webbased applicaties  gemaakt voor het opvragen, rapporteren en doorleveren van de bewerkte informatie. De meting in deze nieuwe stijl start in het eerste kwartaal van 2012.

 

Dit zou u ook kunnen interesseren