Fysiotherapie krijgt volledig online inzicht in behandeleffect

 In Algemeen

Het meten van de uitkomsten van een behandeling is van grote waarde in de zorg. Is de behandeling effectief gebleken? Zijn er in het behandelproces de juiste keuzes gemaakt? Is daarmee de kwaliteit van leven voor de patiënt verbeterd? Maar minstens zo belangrijk is hoe zorgaanbieders zorgen dat een uitkomstmeting niet te veel dure administratielast en tijd kost.

MediQuest en Fysiologic hebben de handen ineen geslagen om fysiotherapiepraktijken de mogelijkheid te bieden uitkomsten van behandelingen te meten met PROMs Manager. Dat gebeurt volledig online door een koppeling van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Fysiologic en PROMs Manager van MediQuest. Fysiotherapeuten kunnen rechtstreeks vanuit het EPD patiënten uitnodigen voor deelname aan het online onderzoek en de gegevens inzien en beheren. De uitkomsten van het onderzoek zien zij als scores of grafieken terug in PROMs Manager, waarbij de resultaten uitgesplitst kunnen worden tot de verschillende behandelingen, patiëntgroepen of individuele patiënten.

Patiëntgerichte zorg

Met de uitkomsten krijgen fysiotherapeuten beter inzicht in het effect van hun behandelingen. Hiermee kunnen ze de zorg patiëntgerichter maken en hun zorg op de individuele klachten en wensen van de patiënt afstemmen. Daarnaast biedt het fysiotherapeuten de mogelijkheid om nu al te voldoen aan verwachte nieuwe richtlijnen vanuit het KNGF en de zorgverzekeraars. Optioneel kunnen fysiotherapeuten de PROMs Rapportage van MediQuest afnemen. Hiermee krijgen praktijken via een uitgebreide rapportage op geaggregeerd niveau inzicht in de geleverde kwaliteit van hun praktijk, waarna ze kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren.

Landelijke benchmark

Bijkomend groot voordeel is dat alle data uit PROMS Manager via dezelfde koppeling met Fysiologic in het EPD opgeslagen wordt en uiteindelijk via de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) samen wordt gebracht met alle PROMS-data van fysiotherapeuten in Nederland. MediQuest beheert deze data. De verzamelde PROMS-data worden uiteindelijk in een landelijke benchmark gerapporteerd via de PROMS-rapportage.

Proefperiode

Op dit moment nemen vier fysiotherapiepraktijken deel aan de patiëntuitkomstmeting in een proefperiode tot en met augustus 2015. Bij succes wordt PROMs Manager daarna aangeboden bij alle fysiotherapiepraktijken die aangesloten zijn op EPD Fysiologic.

Over PROMs

PROMs zijn korte vragenlijsten waarmee de effectiviteit van een behandeling vanuit het perspectief van de patiënt gemeten wordt. Via PROMs Manager kan het hele proces van uitnodigen, herinneren en rapporteren volledig automatisch en veilig uitgevoerd worden. In PROMs Manager staan alle gevalideerde PROMs-vragenlijsten die door het KNGF zijn geadviseerd.

MediQuest stond in Nederland aan de basis van het gebruik van PROMs, als medeoprichter van Stichting PROMs Nederland in 2011. Wij verzamelen in opdracht van het KNGF, als Trusted Third Party, de landelijke kwaliteitsinformatie voor de fysiotherapie.

Meer informatie

Neem voor het aansluiten van uw praktijk op PROMs Manager contact op met Logic Data. Heeft u vragen over PROMs of PROMs Manager, neemt u dan contact op met Jeroen Homberg van MediQuest op 088 – 126 39 00 of via proms@mediquest.nl.

Dit zou u ook kunnen interesseren