Elkerliek, Laurentius en VieCuri starten PROMs-meting bij MediQuest

 in Algemeen

De drie ziekenhuizen gaan PROMs meten om hun zorg patiëntgerichter te maken. Het meten van behandeluitkomsten geeft inzicht in het effect van een behandeling – is deze positief of niet? – maar het geeft alle medewerkers ook concrete signalen waarmee ze de ervaring van de patiënt kunnen verbeteren.

Beter communiceren met patiënten

Wij zijn blij dat de drie ziekenhuizen uitkomsten structureel gaan meten. Uitkomsten worden steeds belangrijker in het verbeteren van de zorg en het zorgproces. Met onze PROMs-oplossing kunnen specialisten de uitkomsten via het EPD direct gebruiken in een consult om samen te beslissen over het behandeltraject.

Maar ook kunnen automatische signalen ingesteld worden bij afwijkende scores. Hierdoor krijgen de ziekenhuizen patiënten met bijvoorbeeld een hoge pijnscore snel in het vizier. Door deze patiënten van extra informatie te voorzien via een automatisch bericht of een contactmoment, kan laagdrempelig het herstel bevorderd worden.

Ondersteuning voor succesvol PROMs meten

Komende tijd gaan we aan de slag om onze PROMs-oplossing bij de drie ziekenhuizen te implementeren. Zodra dat gebeurd is, start de spannende uitdaging voor de ziekenhuizen om de uitkomsten effectief te gaan gebruiken.

Steven Horsch, Business Development Manager bij Mediquest: “Uitkomsten meten heeft impact op de hele organisatie van zorg in een ziekenhuis. Het is belangrijk dat iedereen weet welke mogelijkheden er zijn met PROMs. En het moet geen extra administratielast geven. Onze meting sluit aan op het ZIS/EPD, dat scheelt al administratieve last.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers de applicatie goed weten te gebruiken en vertrouwd raken met de resultaten en opvolging ervan, bezoeken onze implementatieconsultants de metende afdelingen.

Steven Horsch: “Ziekenhuizen krijgen uitleg over de applicatie en het proces. Daarnaast krijgen de ziekenhuizen advies over hoe en waar betere resultaten behaald kunnen worden, zowel in het meetproces als bij de inzet van de uitkomsten voor kwaliteitsverbetering. Zo haalt iedereen, zorgverlener en patiënt, het maximale uit PROMs.

PROMs bij Mediquest

Onze PROMs-oplossing biedt de ziekenhuizen de mogelijkheid om te voldoen aan hun meetverplichting voor 2018, waarbij de wens om passende, patiëntgerichte zorg te leveren centraal blijft staan. Ziekenhuizen kunnen de uitkomstmeting organisatiebreed implementeren, maar ook met enkele afdelingen meten.

Meer weten over onze PROMs-oplossing? Lees hier meer over het meten van uitkomsten bij Mediquest of neem contact op > 

Dit zou u ook kunnen interesseren