Duurzame kwaliteit van fysiotherapie in beweging

 In Algemeen

In hoeverre verbeteren de klachten na een fysiotherapeutische behandeling? Kan een patiënt na zijn behandeling door de fysiotherapeut zijn dagelijkse dingen, zoals traplopen of fietsen, weer goed uitvoeren? De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor fysiotherapeuten. In hoeverre leveren zij daadwerkelijk zorg van hoge kwaliteit? En waar valt nog verbetering te behalen?

Kwaliteit van de fysiotherapeut

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zet zich in voor fysiotherapie van hoge kwaliteit. Hiervoor maken zij een doorstart met de Landelijke Database Fysiotherapie. Het KNGF schakelt voor dit project, Masterplan Kwaliteit in Beweging, de hulp in van Mediquest om de kwaliteit van de fysiotherapeut op een doeltreffende manier te meten. Wij fungeren als Trusted Third Party (TTP) en zorgen daarmee voor veilige data-registratie en beheer van de IT-infrastructuur en landelijke database. De data die verzameld worden zijn dossierinformatie, basisgegevens en pilots voor PROMs. Dit laatste is nieuw. PROMs meten de uitkomst van een behandeling vanuit het perspectief van een patiënt. Fysiotherapeuten krijgen met de resultaten inzicht in de effectiviteit van hun behandelingen.

Minder lasten, meer transparantie

Met de keuze van een nieuw bestuur voor het KNGF in 2014 was er ook behoefte om de Landelijke Database Fysiotherapie te herijken. Hieruit volgde het project Masterplan Kwaliteit in Beweging. Het KNGF is inmiddels met diverse stakeholders in gesprek over de uitkomsten van de herijking en de gewenste aanpassingen. Belangrijke uitgangspunten hiervoor zijn vermindering van administratieve lasten voor de fysiotherapeut en een breed gedragen kwaliteitssysteem. Het KNGF wil met dit project voldoen aan de maatschappelijke wens voor meer transparantie. Hun doel is te komen tot een duurzaam kwaliteitssysteem, waar patiënten, KNGF-leden en zorgverzekeraars van profiteren.

Contact

Zoekt u meer informatie over de rol van Mediquest in dit project? Lees dan dit portfolio item >

Meer informatie over Kwaliteit in Beweging  vindt u op de website van het KNGF.

Dit zou u ook kunnen interesseren