De mening van de patiënt telt

 in Algemeen

Steeds meer ziekenhuizen gebruiken de ervaringen van de patiënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het aantal patiëntervaringen dat wij verzamelen groeit elk jaar. Dat is een mooie ontwikkeling! Want, wie kan u beter vertellen wat er goed gaat in het ziekenhuis of wat er verbeterd kan worden, dan de patiënt zelf?

Mediquest voert twee keer per jaar de CQi ziekenhuizen uit. Begin deze maand is de najaarsmeting van 2014 afgerond en zijn de resultaten opgeleverd aan maar liefst 31 ziekenhuizen. Er zijn een kleine 170.000 patiënten gevraagd naar hun ervaringen met de verleende zorg. Naast de CQi Ziekenhuisopname en Poliklinische zorg is er ook gemeten met een aantal aandoening specifieke vragenlijsten, waaronder de CQi Cataract en de CQi/PROM Heup/Knie.

Tussentijdse resultaten

De voorjaarsmeting van 2015 is inmiddels van start gegaan en zo’n vijftig ziekenhuizen uit het hele land nemen deel. Dit is een record aantal ziekenhuizen! Nieuw in deze meting is dat we voor het eerst werken met een tussenoplevering van de resultaten, rond eind juni. Daardoor kunnen ziekenhuizen nog eerder aan de slag met hun resultaten!

Onze expertise

Mediquest meet al jaren de CQi voor ziekenhuizen en heeft daardoor een ruime expertise opgebouwd om ziekenhuizen optimaal te ondersteunen in het meetproces, de interpretatie van de resultaten en het komen tot concrete verbeterplannen. Wij worden enthousiast van verbeteracties die werkelijk een verschil maken voor de patiënt!

Het is nog mogelijk om deel te nemen aan de CQi voorjaarsmeting. Interesse? Bekijk dan de pagina cqi-ziekenhuizen en neem contact met ons op!

Dit zou u ook kunnen interesseren