Database GGZ Kwaliteitsstatuut open voor aanlevering

 In Algemeen

Sinds half juli 2016 kunnen GGZ-aanbieders hun kwaliteitsstatuut aanleveren. Vanaf 2017 is iedere aanbieder van ‘geneeskundige ggz’ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben en dit openbaar te maken. MediQuest verzamelt als Trusted Third Party (TTP) de antwoorden en statuten, toetst de informatie aan de normen en levert het uiteindelijk door aan het Zorginstituut Nederland. Inmiddels hebben al ruim honderd zorgaanbieders de gevraagde informatie aangeleverd.

Aanleveren van kwaliteitsstatuut, hoe gaat dat?

Wilt u als GGZ-aanbieder uw kwaliteitsstatuut aanleveren? Ga dan naar www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en maak een account aan. Dat kan alleen als u beschikt over een geldige AGB-code die gebruikt wordt voor de declaraties bij de zorgverzekeraar. Na aanmelding beantwoordt u een paar vragen en kunt u een format van het kwaliteitsstatuut downloaden, vervolgens invullen, en weer uploaden.

Achtergrond

GGZ-organisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars ontwikkelden gezamenlijk het model Kwaliteitsstatuut GGZ. In het model staat aangegeven wat GGZ-aanbieders geregeld moeten hebben rondom kwaliteit en een verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder zorgt voor de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Op 29 maart 2016 besloot Zorginstituut Nederland het model kwaliteitsstatuut voor de GGZ als een professionele standaard op te nemen in het kwaliteitsregister. Na de verzameling van de statuten start vanaf september de terugkoppeling en horen zorgaanbieders of hun kwaliteitsstatuut voldoet aan de afgesproken normen.

Alle relevante informatie over het model Kwaliteitsstatuut GGZ vindt u op de Transparantiekalender.

Dit zou u ook kunnen interesseren