Criteria & vragenlijsten

Criteria & vragenlijsten

Mist uw achterban specifieke informatie? Wij helpen u aan de juiste gegevens.

Er zijn veel gegevens van zorgaanbieders beschikbaar. Maar soms mist u net die actuele of specifieke informatie waar uw achterban om vraagt. In dat geval helpen wij u om zelf relevante criteria vanuit patiëntperspectief op te stellen en uit te vragen.

Kwaliteitscriteria

Wanneer u besluit om (aanvullende) kwaliteitscriteria voor zorgaanbieders op te stellen, vervullen wij een ondersteunende rol. De input voor de kwaliteitscriteria komt vanuit kennis en expertise van uw organisatie, uit literatuur, vanuit uw achterban en uit focusgroepen. Daarbij kunnen wij u ondersteunen bij het faciliteren van focusgroepen, opzetten en uitzetten van een  enquête onder de achterban, en de analyse van de data.

Wanneer er een grove set criteria ligt, kijken we samen met u en betrokken beroepsgroepen welke criteria het meest aansluiten bij wat uw achterban wil weten. Ook kijken we of de criteria meetbaar, realistisch en haalbaar zijn en of er geen dubbel uitvraag plaatsvindt. Zo houden we de registratielast beperkt en creëert u voldoende draagvlak.

Vragenlijst

Wanneer er nog geen of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, kunt u er voor kiezen om een (aanvullende) uitvraag onder zorgaanbieders te organiseren. Hiervoor stellen wij aan de hand van uw kwaliteitscriteria een vragenlijst op, en nodigen wij ziekenhuizen namens u uit om deze in te vullen.

  • Gebruiksvriendelijke applicatie, afgesloten met unieke inlogcodes
  • Efficiënte (jaarlijkse) updates van data mogelijk, omdat data bewaard blijft in de applicatie
  • In de vraagstelling houden wij rekening met de haalbaarheid om gegevens aan te leveren
  • Optimaal draagvlak door afstemming met beroepsgroepen en een selectie ziekenhuizen

Wilt u meer weten over de initiatieven waar wij patiëntorganisaties bij ondersteunen, kijk dan op onze pagina Lopende trajecten.

diensten per klantgroep