Benchmark patiëntveiligheid NFU: “Een nieuwe kijk op de zaak”

 In Algemeen, Onderzoek

Voor het programma Sturen op Kwaliteit vroeg het NFU-consortium Mediquest om gezamenlijk een benchmarkrapportage over patiëntveiligheid te ontwikkelen. De deelnemende UMC’s krijgen zo inzicht in hun prestaties op drie thema’s: medicatieveiligheid, kwetsbare ouderen en operatief proces. Martine de Bruijne, universitair hoofddocent kwaliteit en veiligheid bij het VUmc en projectleider voor de patiëntveiligheidsbenchmark, vertelt over de totstandkoming en het effect van de benchmark. “Het helpt als er gewoon goede informatie op tafel ligt”.

“Het doel van het project was om een eerste experiment te doen om te kijken: wat hebben we eigenlijk nodig om van elkaar te leren hoe we kwaliteit kunnen verbeteren in ons ziekenhuis? We hebben voor de benchmark gezocht naar thema’s waarvan we wisten dat ze bij alle ziekenhuizen relevant werden gevonden. Dat baseerden we op een eerder onderzoek over de manier waarop ziekenhuizen op patiëntveiligheid sturen. En we zochten naar thema’s waarbij het haalbaar was om met beschikbare indicatoren uit verschillende bronnen te werken.

Nieuwe kijk op de zaak

We hebben per thema meerdere indicatoren uit verschillende bronnen in samenhang geanalyseerd. En dat gaf een nieuwe kijk op de zaak. Ziekenhuizen kijken eigenlijk altijd naar één indicator tegelijkertijd en nu zagen ze er drie, en ook nog op ziekenhuis- en afdelingsniveau. Het was ook wennen voor de ziekenhuizen om te zien of ze het goed of slecht deden ten opzichte van de anderen.

In een besloten bijeenkomst met kwaliteitsafdelingen, betrokken artsen en verpleegkundigen hebben we daarom veel uitgelegd en de eerste reacties gehoord. Het was mooi om te zien dat medewerkers van verschillende ziekenhuizen naar elkaar toe liepen en elkaar vroegen: “Mag ik dan eens bij jullie komen kijken hoe jullie het doen?”.

Uitdiepen en inzoomen

Tijdens de bijeenkomst zagen we duidelijke verschillen tussen ziekenhuizen op IGZ indicatoren. Dat diepten we verder uit, bijvoorbeeld door bij medicatieveiligheid de CQi resultaten ernaast te leggen. Je kunt dan vragen stellen als: wat gebeurt er in huis, wat merken de patiënten daarvan en worden bepaalde verificaties uitgevoerd? Als je dan verder inzoomt op de afdelingen dan geeft dat veel meer aangrijpingspunten. Op welke afdeling lukt het wel en op welke afdeling lukt het niet? Dan kun je gaan nadenken over wat dit betekent en wat je daar aan kan doen. En dat geeft nieuwe inzichten, want eerder hebben we dat nooit zo in samenhang en in groepsverband bekeken. Sommige centra keken al wel thematischer naar externe indicatoren, maar lang niet allemaal.

Vertrouwen

Om zo’n leertraject te laten slagen, moet er onderling vertrouwen zijn. Mensen moeten vertrouwd raken met de cijfers en vertrouwd raken met elkaar. Ze moeten dingen kunnen delen en weten dat het niet ten onrechte of op een verkeerde manier in de roddel- of wandelgangen terecht komt. Ik denk ook dat het helpt als er geografische spreiding is. Als je met een buurtziekenhuis vergelijkt heb je een andere concurrentiepositie dan wanneer Groningen en Maastricht samen om tafel gaan zitten. Die kunnen rustig alles delen, want die hebben andere klanten.

En het helpt als er gewoon goede informatie op tafel ligt. Relevant, van goede kwaliteit en op een juiste manier gepresenteerd. Dat is belangrijk voor de discussie. Het moet uitnodigen om te willen begrijpen en uit te leggen aan elkaar, maar je moet niet verzanden in allerlei details. Een goede presentatie helpt ook om het later goed te communiceren in huis. Als je met je benchmarkresultaten en goede voornemens na de sessie de deur uit gaat dan moet je het ook kunnen doorvertalen naar de mensen die er echt wat mee moeten doen.

Gezamenlijke aanpak

De gezamenlijke investering van de NFU en Mediquest in het ontwikkelen van zo’n nieuw product om uiteindelijk de kwaliteit van zorgverbetering op gang te brengen heeft goed gewerkt. Zonder dat we er meteen allerlei lange-termijnconsequenties aan verbonden, zijn we op zoek gegaan naar goede instrumenten. Daar hebben we echt profijt gehad van de jarenlange expertise van Mediquest met benchmarks en presentaties.

We hebben met data-analisten en informatiedeskundigen vanuit zowel NFU als Mediquest een paar keer als projectteam bij elkaar gezeten voor de indicatorenselectie. We keken uit welke bronnen we transparante gegevens konden halen, zoals de IGZ en de transparantiekalender, maar ook wat Mediquest beschikbaar had, zoals de uitkomsten van de CQi. Vanuit de NFU keken we echt met een onderzoeksbril. Mediquest keek meer klantgericht en praktijkgericht. Dat vond ik heel aardig aan dit project; als je al je kennis bij elkaar brengt, kun je best snel mooie dingen maken.

Accenten verleggen

De eerste benchmark was eigenlijk heel erg wennen. We gaan eind 2017 nog een keer naar dezelfde benchmark kijken, aangevuld met nieuwe data. Daar zijn we dan allemaal al een beetje aan gewend. Als we volgend jaar nog een keer herhalen kunnen we zeggen of er sinds de eerste benchmark wat veranderd is.

Voor nu denken we dat het gewoon heel goed is om in NFU-verband dat onderlinge vergelijken, samen optrekken en van elkaar leren op te bouwen. Daar is deze benchmark een handig instrument voor. We weten nog niet hoe we de benchmark op de lange termijn precies gaan gebruiken. Belangrijker dan een compleet en standaard dashboard ontwikkelen is dat we überhaupt naar de data kijken. Misschien moeten we wel veel meer naar een flexibel dashboardmodel toe. In de kwaliteitsdiscussie wil je eigenlijk steeds de thema’s en de accenten kunnen verleggen. Je wil het niet tien jaar lang hebben over medicatieveiligheid, maar ook kunnen aansluiten op de actualiteit.”

Meer weten over onze benchmarks?

Wij helpen u graag verder! Neem contact met ons op via 088 – 126 39 00 of info@mediquest.nl.

Dit zou u ook kunnen interesseren