Actueel: machine learning in de zorg

 In Algemeen

“Er zijn algoritmen die zo complex zijn dat ze uitgeprint duizenden A4’tjes beslaan en over honderden kenmerken gaan.” Dit lazen we in een recent artikel van het NRC over machine learning in de zorg. Het artikel gaat over de aantrekkelijke beloftes van algoritmen. Het gaat echter ook ook over de (begrijpelijk!) aarzelende houding van ziekenhuizen en zorginstellingen ten opzichte van het gebruik hiervan in de praktijk.

Paul Elbert zegt in dit artikel terecht dat een computermodel beslisondersteuning moet zijn en geen beslisser. Het algoritme ziet namelijk veel, maar nooit de hele situatie. Echter, als artsen (en patiënten) een goede afweging moeten maken op basis van de uitkomsten, dan moeten ze wel begrijpen hoe het advies tot stand komt.

Ontwikkelen samen met de eindgebruiker

Onze aanpak hierin is om de eindgebruiker (huisarts/specialist/patiënt) al te betrekken bij de ontwikkeling van het model. Belangrijk daarbij is dat je het model in ‘lekentaal’ moet kunnen uitleggen. Onze chief datascientist Daniel Kapitan zegt hierover: “Veel mensen zeggen dat dit te moeilijk c.q. onmogelijk is; dat is echter niet zo. Natuurlijk is het wel extra werk, maar de noodzaak voor ‘explainable AI’ begint nu echt op te komen. Binnen de EU is dit zelfs een grondrecht met de AVG. Een burger c.q. patiënt heeft dus recht op toelichting waarom een algoritme iets zegt, zeker wanneer het betrekking heeft op toegang tot (publieke) voorzieningen zoals zorg, uitkeringen etc.

Een begrijpelijke uitleg van een algoritme is dus belangrijk, net als het helder en eenduidig terugkoppelen (visualiseren) van uitkomsten. Dit deden wij bijvoorbeeld al voor NL Healthcare Clinics. We analyseren hier uitkomstinformatie om te identificeren welke patiënten een hoog risico hebben op een minder goede uitkomst van een behandeling. Daarnaast werken we op dit moment aan een algoritme dat een advies geeft voor passende vervolgzorg na een verwijzing van de huisarts.

Verder lezen

Hier vindt u het hele artikel van het NRC >

Dit zou u ook kunnen interesseren