Actualisatie Stoma Zorgwijzer van start!

 in Algemeen

In welk ziekenhuis vind ik goede stomazorg? De Stoma Zorgwijzer toont patiënten, stomadragers en geïnteresseerden in welke ziekenhuizen stomazorg wordt geleverd en hoe de zorg is ingericht. Uiterlijk eind oktober 2016 wordt de informatie op www.stomazorgwijzer.nl vernieuwd. Ziekenhuizen zijn in de week van 16 mei uitgenodigd om hun actuele gegevens over hun zorg rondom darm- en urinestoma’s aan te leveren, en hebben hiervoor tot 15 juli de tijd.

Via een online vragenlijst wordt ziekenhuizen onder andere gevraagd hoe de bereikbaarheid en beschikbaarheid van stomaverpleegkundigen is geregeld en welke voorlichting en nazorg zij geven.

De Stomavereniging heeft een lijst opgesteld met normen die zij, en de achterban, belangrijk vinden voor goede stomazorg. De set bevat zowel bestaande als nieuwe normen. Zo is er vanaf dit jaar bijvoorbeeld een norm opgenomen die gaat over de overdracht tussen ziekenhuizen. Omdat steeds meer ziekenhuizen fuseren en de nazorg niet automatisch plaatsvindt in het ziekenhuis waar de stoma is aangelegd, is het van belang dat de overdracht goed geregeld is.

Selectie van ziekenhuizen

Anders dan voorgaande jaren staat eind oktober niet meer de informatie van alle Nederlandse ziekenhuizen online op de Stoma Zorgwijzer. Dat komt door een nieuwe manier van financiering die noodzakelijk was omdat de subsidie voor het ontwikkelen van de Stoma Zorgwijzer is gestopt. De Stomavereniging vindt het belangrijk om keuze-informatie transparant te maken en heeft daarom alle ziekenhuizen om een financiële bijdrage gevraagd. Maar liefst drie kwart van de ziekenhuizen was bereid om ook onder de nieuwe voorwaarden deel te nemen aan de actualisatie. De Stomavereniging toetst alleen die ziekenhuizen aan de normen voor goede stomazorg die een financiële bijdrage hebben betaald. Alleen deze ziekenhuizen komen, mits zij voldoen aan de normen, in aanmerking voor het groene vinkje.

De Stomavereniging benadrukt dat ook ziekenhuizen die straks niet meer getoond worden wel degelijk goede zorg kunnen leveren. In de Stoma Zorgwijzer wordt een link opgenomen naar de niet deelnemende ziekenhuizen, zodat patiënten wel de benodigde informatie op de website van het ziekenhuis kunnen vinden.

De rol van Mediquest

Mediquest ondersteunt de Stomavereniging bij de actualisatie van de Stoma Zorgwijzer. Wij verzorgen onder andere de uitvraag en dataverzameling en zorgen ervoor dat de informatie correct in de Stoma Zorgwijzer wordt getoond.

Dit zou u ook kunnen interesseren