Aanlevering GGZ Kwaliteitsstatuut sneller en eenvoudiger

 In Algemeen

Op 6 april 2017 lanceerden wij de vernieuwde website voor het GGZ Kwaliteitsstatuut. De verbeterde website maakt het voor zorgaanbieders in de GGZ eenvoudiger om aan de verplichte aanlevering van het statuut te voldoen. Daarnaast ontvangen de zorgaanbieders na het invullen veel sneller een terugkoppeling met de toetsing van de informatie.

Nieuwe manier aanleveren en toetsen

Sinds 2016 konden zorgaanbieders in de GGZ op de website een kwaliteitsstatuut-invulformat downloaden en voor toetsing aanbieden. Deze manier van aanleveren was voornamelijk gebaseerd op invulformats in pdf-formaat. Zorgaanbieders kregen circa tweemaal per maand een terugkoppeling.

De aanlevering met PDF-formats en het wachten op de toetsingsmomenten leidden regelmatig tot (technisch) ongemak. Met de nieuwe website is aanlever- en toetsingsprocedure verbeterd. Zorgaanbieders vullen nu digitaal op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl een kwaliteitsstatuut in en ontvangen al na 24 uur een terugkoppeling. Zoals voorheen wordt in de terugkoppeling vermeld of een kwaliteitsstatuut is af- of goedgekeurd. Wanneer het is afgekeurd, ontvangen aanbieders een overzicht met de specifieke vragen die niet door de toetsing zijn gekomen.

Over het GGZ Kwaliteitsstatuut

Op 12 februari 2016 hebben tien koepel- en beroepsorganisaties in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg het model- Kwaliteitsstatuut GGZ aangeboden aan Minister Schippers. Dit model bevatte richtlijnen voor GGZ-aanbieders over kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Met dit model als basis is een kwaliteitsstatuut opgesteld, dat alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ dienen in te vullen. Vanaf 1 januari 2017 dient iedere zorgaanbieder in de geneeskundige GGZ over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken, waarbij nog een coulanceperiode is gehanteerd tot 1 april 2017.

In de periode juli 2016 – maart 2017 leverden al 4.384 vrijgevestigde psychologen en 371 GGZ-instellingen hun kwaliteitsstatuut aan.

Meer over het GGZ Kwaliteitsstatuut

Dit zou u ook kunnen interesseren