46 ziekenhuizen inzicht in actuele patiëntervaringen

 in Algemeen

Alle ziekenhuizen die deelnemen aan onze CQi-meting, ontvingen op 3 augustus hun definitieve resultaten van het onderzoek. In deze grootste meting van MediQuest tot nu toe zijn door 46 ziekenhuizen meer dan 400.000 patiënten uitgenodigd voor deelname aan het ervaringsonderzoek. Ruim 30% van de patiënten heeft op deze uitnodiging met een ingevulde vragenlijst gereageerd.  

Naast de landelijke benchmark voor CQi ‘Opname’, zijn in de meting meer dan 35 verschillende vragenlijsten uitgezet, waaronder vertrouwde lijsten als ‘Spoedeisende hulp’ en ‘Radiologie’, maar ook lijsten voor ‘Tandheelkunde’, ‘COPD/Astma’ en ‘Radiotherapie’.  

Continu en online

MediQuest biedt ziekenhuizen naast de voor- en najaarsmeting de mogelijkheid om patiëntervaringsonderzoek continu en online, op basis van e-mailadres, uit te zetten. Zo kunnen ziekenhuizen tegen lagere kosten een grotere hoeveelheid patiënten uitnodigen voor het patiëntervaringsonderzoek. Daarnaast krijgen ziekenhuizen op deze manier continu inzicht in de meest recente resultaten en effecten van hun verbeteracties.

Wij wensen de ziekenhuizen veel plezier en succes met het bekijken en implementeren van de nieuwste resultaten!

Dit zou u ook kunnen interesseren