10 tips voor succesvolle kwaliteitsverbetering

 In Algemeen

Dus, uw organisatie doet onderzoek naar de ervaringen van uw patiënten of cliënten? Of u nou continu onderzoek doet of een keer per jaar, op een gegeven moment krijgt u het voor zich: de resultaten. Die laten ongetwijfeld zien wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan. Aan dat laatste wilt u natuurlijk graag iets doen. Maar hoe pakt u dat aan? In dit artikel delen we 10 tips. Deze hebben we niet zelf verzonnen maar gebaseerd op een recent gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Doe er uw voordeel mee!

Begin 2019 werd er een grote Nederlandse studie gepubliceerd. De onderzoekers verzamelden 21 geschikte, gepubliceerde onderzoeken over de effecten van kwaliteitsverbeteringsinitiatieven op patiëntervaring. Ze voerden vervolgens een ‘systematic review’ uit om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de initiatieven. Daarbij wilden ze achterhalen wat mogelijke obstakels en versnellers zijn op dit gebied. De inzichten van de studie zijn niet alleen interessant maar ook heel praktisch toepasbaar.

1. Focus op de interactie tussen medewerkers en patiënten

Zo werd er in verschillende onderzoeken gefocust op het verbeteren van de interactie tussen de medewerkers en de patiënt (communicatie, compassie, en respect). Deze onderzoeken laten een verbetering zien van maar liefst 55% in de nameting ten opzichte van de voormeting. Ter vergelijking: in de onderzoeken waarbij de focus lag op het verbeteren van processen was  een verbetering van slechts 16% zichtbaar. In de onderzoeken waarbij op allebei werd gefocust (zowel interactie als processen) zagen de onderzoekers een verbetering van 17%.

2. Niet alles tegelijk

In alle onderzoeken waarin er was gefocust op slechts één uitkomst, zoals het verbeteren van de wachtervaring of de slaapkwaliteit, bleek de kwaliteitsverbetering succesvol. Een belangrijke bevinding die laat zien dat het loont om niet alles tegelijk te willen verbeteren. Focus op één item tegelijk en vervolgens op het volgende. Dit zorgt er niet alleen voor dat het voor medewerkers duidelijk is wat het doel is, maar ook voor  een zuivere voor- en nameting. Want, als je verschillende verbeterinitiatieven tegelijk hebt lopen, hoe weet je dan welke voor de positievere patiëntervaringen heeft gezorgd?

Tot slot nog een aantal andere nuttige tips gebaseerd op het onderzoek:
3. Zorg voor een grote steekproef en een hoge respons op de onderzoeken
4. Betrek de medewerkers in het verzamelen van data en deel de resultaten
5. Geef het de tijd, soms kan het even duren voordat effecten zichtbaar worden
6. Neem medewerkers en management mee in het ‘waarom’
7. Zorg ervoor dat de organisatie (incl. het management) betrokken is en de verandering ondersteund
8. Ondersteun medewerkers door coaching, informatie, opleiding en samenwerkingsmogelijkheden
9. Betrek de patiënt bij het ontwerpen van kwaliteitsverbetering
10. En ten slotte: breng de effecten in kaart en leer hier met elkaar van!

Bonus tip

Om succesvol te zijn houd je zicht op de voortgang en het effect van verbeteracties, zodat het zichtbaar is op welke punten nog verder kan worden verbeterd. Mediquest beschikt over apps en informatie die helpen om resultaten eenvoudig door de tijd heen te blijven verzamelen en volgen, op steeds dezelfde manier.  Deze oplossingen werken simpel waar mogelijk en verdiepend waar wenselijk. Een extra tip van ons voor het waarmaken van succesvolle kwaliteitsverbetering!

Bron: https://www.dovepress.com/patient-experiences-a-systematic-review-of-quality-improvement-interve-peer-reviewed-fulltext-article-PROM

Dit zou u ook kunnen interesseren