PREM Fysiotherapie

PREM Fysiotherapie

Eén PREM-meting: vele doelen!

Succesvolle kwaliteitsverbetering start met het luisteren naar uw patiënten. Zij vertellen u wat er goed gaat en wat er beter kan in uw fysiotherapiepraktijk, zodat u actief de kwaliteit verder verbetert. En niet onbelangrijk: u voldoet met één meting direct aan alle gestelde kwaliteitsnormen van zorgverzekeraars.

Ik ben al klant

Klik hier!
Vrijblijvende offerte aanvragen?
Klik hier!

Online offerte

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor het meten van patiëntervaringen in 2017. Past uw praktijk niet exact in het plaatje maar wilt u wel meten? Wij denken graag met u mee!

Vrijblijvende offerte aanvragen?
Klik hier!

Praktijken die zich na 1 juli 2017 aanmelden voor de PREM Fysiotherapie besparen 25% op de kosten voor de meting in 2017. Neemt uw praktijk al deel aan de meting en meldt u na 1 juli 2017 een nieuwe therapeut aan? Dan bespaart u ook 25% op het tarief per nieuw aangemelde therapeut.

Bent u lid van Fysio4deel, FysioGroep Haaglanden of een ander netwerk? Neem dan snel contact met ons op via cqf@mediquest.nl of 088-1263904 en kom in aanmerking voor een aantrekkelijke korting!

Kosten en voorwaarden

In 2017 meet u, online, vanaf € 102,- (excl. BTW) per deelnemende praktijk. Dit bedrag is opgebouwd uit € 87,- per therapeut en € 15,- per praktijk per jaar. Met meer therapeuten meten? Dat kan voordeel opleveren! Met hoe meer therapeuten u meet, hoe goedkoper u per therapeut uit bent. Vraag vrijblijvend een online offerte aan om te zien wat de kosten voor uw praktijk zijn.

Praktijken die zich na 1 juli 2017 aanmelden voor de PREM Fysiotherapie besparen 25% op de kosten voor de meting in 2017. Neemt uw praktijk al deel aan de meting en meldt u na 1 juli 2017 een nieuwe therapeut aan? Dan bespaart u ook 25% op het tarief per nieuw aangemelde therapeut.

Exclusieve korting voor leden van Fysio4deel!
Lid van Fysio4deel? Dan heeft u recht op een korting! Afhankelijk van het aantal deelnemende therapeuten binnen uw praktijk, kan dit oplopen tot wel 15%!

Aangepast voorstel voor grote praktijken of netwerken.
Voor praktijken of netwerken die met meer dan acht therapeuten willen gaan meten, biedt MediQuest een aantrekkelijke korting.

Schriftelijk meten
Hebben uw patiënten geen e-mailadres? Geen probleem, u kunt bij ons ook schriftelijke vragenlijsten versturen naar uw patiënten. Neem contact met ons op voor de kosten en voorwaarden. 

Van inzicht naar actie!

Met de PREM Fysiotherapie bij MediQuest verzekert u zichzelf van een gedegen patiëntervaringsonderzoek. U profiteert van onze jarenlange kennis en ervaring met grootschalige continue en online metingen en (door)ontwikkeling van patiëntervaringsonderzoek. Daarbij zijn wij een door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) geaccrediteerd meetbureau, preferred supplier voor PREM Fysiotherapie en pionier in online patiëntervaringsonderzoek.

Een meting met de PREM Fysiotherapie geeft waardevolle informatie op zowel praktijk-, therapeut- en eventueel netwerkniveau en zet aan tot praktische verbeteracties. Waar kunt u de zorg verder optimaliseren en hoe zorgt u voor een gericht en haalbaar actieplan? Wij geven u graag de antwoorden in onze jaarlijkse webinars.

Vragenlijst

Voor de online vragenlijst hanteren wij drie verschillende versies. Op basis van de leeftijd van een respondent wordt bepaald welke versie van de vragenlijst iemand te zien krijgt:

0-11 jaar: ouders/verzorgers
12-15 jaar: adolescenten
16 jaar en ouder: regulier

Inhoudelijk zijn de vragenlijsten hetzelfde. Het verschil zit in de aanschrijfvorm. Waar reguliere respondenten met ‘u’ worden aangesproken, worden adolescenten met ‘jij’ aangesproken. Voor ouders of verzorgers van kinderen geldt dat overal de verwijzing naar het kind wordt gemaakt. Onder ‘Relevante links’ vindt u een voorbeeld van de reguliere vragenlijst.

Hieronder is een introductiefilm over patiëntervaringsonderzoek te vinden, die MediQuest in samenwerking met Pharos en stichting Miletus (ZN) heeft ontwikkeld.

Rapportage

U heeft altijd gedetailleerd inzicht in uw resultaten via onze online rapportagemodule Cerium.

In Cerium vergelijkt u eenvoudig de uitkomsten van uw praktijk met andere praktijken uit Nederland of uw eigen regio (externe benchmark). U kunt ook de uitkomsten van werkzame therapeuten onderling vergelijken (interne benchmark).

De voordelen van de rapportage van MediQuest:

 • Continu bruikbare resultaten op maat
 • Snel inzicht in uw sterke punten en verbeterpunten
 • Bepaal uw verbeterstrategie nog vóór de zorgverzekeraar u stuurt
 • Bekijk uw resultaten per therapeut, behandelvorm of zorgverzekeraar
 • Continu overzicht van uw aangeleverde patiënten en responspercentages
 • Inzicht in de trend per kwartaal en in een (interne en externe) benchmark
 • Download de resultaten en responspercentages voor (externe) verantwoording of presentaties

Voor meer informatie over de mogelijkheden en functies raden we u aan onderstaande demonstratiefilm te bekijken.

Als fysiotherapiepraktijk bent u eigenaar van uw eigen onderzoeksresultaten. Indien gewenst leveren wij uw resultaten aan externe partijen, zoals zorgverzekeraars.

Koppelingen

Omdat een meting u al genoeg werk oplevert, streven wij ernaar de registratielast voor fysiotherapeuten laag te houden. Daarom verzorgen wij zo veel mogelijk koppelingen met uw administratie- of EPD systeem.

 • Volledig automatische aanlevering mogelijk voor gebruikers van Intramed, Incura, Fysiomanager, Fysiologic, Abakus, Winmens, E-Devop, inEPD, Medikad, Curasoft, G2, Evry, SpotOnMedics, Ysis, Pro Software en Fysio Roadmap.

Maakt u geen gebruik van de genoemde EPD en/of administratiesystemen? Geen probleem, ook dan kunt u gewoon bij ons meten. Met andere leveranciers heeft MediQuest een semiautomatische koppeling. Dit betekent dat u handmatig de patiënten selecteert die uitgenodigd moeten worden en aanlevert op onze uploadpagina.

Bent u al klant? Log dan in op uw persoonlijke pagina waar u per EPD-leverancier een handleiding kunt vinden voor het maken van een koppeling en contactgegevens van de EPD-leverancier.

Veelgestelde vragen

Toon meer tekst

1. Kan de vragenlijst onder alle patiënten worden uitgezet, of alleen onder patiënten verzekerd bij Achmea, VGZ, Menzis of CZ?
De vragenlijst kan onder alle patiënten worden uitgezet. Het staat de praktijk vrij om alle patiënten, of alleen patiënten van een bepaalde zorgverzekeraar aan te leveren. 

2. Worden met de zorgverzekeraar alleen gegevens van patiënten van die desbetreffende zorgverzekeraar gedeeld?
Indien praktijken een overeenkomst hebben met een zorgverzekeraar waarvoor de verplichting geldt om gegevens uit de PREM aan te leveren, dan worden de gegevens door MediQuest opgeleverd conform de afspraken in de betreffende overeenkomst. Alleen de resultaten van patiënten verzekerd bij de desbetreffende zorgverzekeraar worden doorgeleverd.

3. Hoe wordt bij zorgverzekeraars kenbaar gemaakt dat een praktijk is aangesloten voor de PREM meting?
MediQuest ontvangt van Achmea een contracteerlijst van praktijken met een basis- of plusovereenkomst. Van deze praktijken worden de data doorgeleverd tenzij praktijken bij MediQuest hebben aangegeven hier bezwaar tegen te hebben. De doorlevering van gegevens kan per praktijklocatie en/of therapeut geregeld worden. MediQuest controleert elk kwartaal of de aanlevering correct verloopt en geeft hierover terugkoppeling richting de praktijk. Het is voor praktijken niet mogelijk zelf data door te leveren.

Met Menzis en VGZ zijn vooralsnog geen afspraken gemaakt over datadoorlevering.

4. Wanneer komen patiënten in aanmerking voor de vragenlijst?
In de richtlijnen is opgenomen dat patiënten in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek indien zij aan alle onderstaande criteria voldoen:

 • De patiënt moet minimaal 2 fysiotherapiebehandelingen hebben gehad;
 • De patiënt heeft akkoord gegeven voor gebruik van het e-mailadres voor kwaliteitsonderzoek;
 • Alle verplichte gegevens voor de dataverzameling zijn beschikbaar of ingevuld (contactgegevens, geboortedatum, etc.);
 • Een patiënt mag maximaal 2 keer per jaar benaderd worden, mits voor een andere diagnosebehandelcode;
 • Afgeronde of niet-afgeronde behandeling:
  • Behandeling afgerond: dan mag dat niet langer dan 60 dagen geleden zijn geweest;
  • Niet-afgeronde behandeling: de patiënt wordt benaderd na 15 behandelingen en/of;
  • Niet-afgeronde behandeling: de patiënt mag geen behandeling hebben gehad in de afgelopen 6 weken

5. Hoeveel online vragenlijsten kunnen worden uitgezet?
Praktijken kunnen een onbeperkt aantal online vragenlijsten uitzetten.

6. Is het mogelijk om schriftelijke vragenlijsten uit te zetten?
Er is mogelijkheid tot het schriftelijk benaderen van patiënten. Hiervoor rekenen wij een meerprijs van €7,50 per patiënt (excl. BTW) tot en met 100 patiënten. Er is geen minimum verbonden aan het aantal af te nemen schriftelijke vragenlijsten. Levert u meer dan 100 patiënten per jaar aan, dan bieden we de vragenlijst aan voor € 7,00 per patiënt (excl. BTW). De kosten voor schriftelijk meten liggen hoger dan voor online meten. Dit wordt o.a. veroorzaakt door druk- en portokosten. Tevens vergt de verwerking en analyse van de data meer tijd.

7. Hoe zijn specifieke doelgroepen te benaderen?
Het is mogelijk om schriftelijke vragenlijsten af te nemen zodat mensen zonder e-mailadres of computer ook de vragenlijst in kunnen vullen. Daarnaast is er een introductiefilm beschikbaar waarin wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om de vragenlijst in te vullen. Ook wordt uitgelegd hoe de vragenlijst ingevuld moet worden. Bij de ontwikkeling van de film is rekening gehouden met laaggeletterden en immigranten. Daarnaast is er een informatiedocument voor patiënten en een flyer voor in de wachtkamer beschikbaar, deze kunt u bij ons opvragen.

8. Hoe ziet de uitnodigingsmail eruit die patiënten ontvangen?
Patiënten ontvangen een email waarin ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Hierin staat een link naar het onderzoek opgenomen. De mail wordt verstuurd door onderzoeksbureau MediQuest namens de betreffende praktijk. Het is niet mogelijk voor praktijken om deze tekst aan te passen of een logo toe te voegen.

Zorgverzekeraars 2017

Toon meer tekst

Voor Zilveren Kruis, VGZ en Menzis is MediQuest voorkeursleverancier voor het uitzetten van de PREM Fysiotherapie. Wij raden u aan om uw overeenkomst goed door te lezen. Hieronder vindt u meer informatie over de voorwaarden in de contracten met zorgverzekeraars met betrekking tot de PREM Fysiotherapie.

Zilveren Kruis 2017

Heeft u een Basisovereenkomst met Zilveren Kruis? Dan bent u in 2017 niet verplicht om patiëntervaringen met de PREM-vragenlijst te meten.

Heeft u een Transitie-Plusovereenkomst met Zilveren Kruis en wilt u per 1 januari 2018 in aanmerking komen voor een Plusovereenkomst? Dan bent u verplicht om uiterlijk 1 november 2017 te voldoen aan de hieronder genoemde voorwaarden voor een plusovereenkomst.

Heeft u een Plusovereenkomst met Zilveren Kruis? Dan bent u in 2017 verplicht om met alle therapeuten binnen uw praktijk continu patiëntervaringsonderzoek uit te voeren middels de PREM-vragenlijst. Tevens dient er een respons te zijn van minimaal 50 vragenlijsten, zodat betrouwbare en representatieve resultaten kunnen worden gegenereerd. Het uitzetpercentage van het klantervaringsonderzoek dient op jaarbasis 40% te zijn van alle binnen uw praktijk behandelde patiënten binnen hetzelfde kalenderjaar.

Menzis 2017

Menzis stelt het uitvoeren van patiëntervaringsonderzoek verplicht voor praktijken met een overeenkomst vanaf profiel 2. Dit patiëntervaringsonderzoek dient gedaan te worden door of vergelijkbaar te zijn met de PREM-vragenlijst van MediQuest. Alle zorgaanbieders binnen uw praktijk en zijn patiënten dienen onderdeel uit te maken van het patiëntervaringsonderzoek. Het percentage uit te zetten vragenlijsten dient dan ook in verhouding te staan met het aantal patiënten die in behandeling zijn. De resultaten die u haalt uit het patiëntervaringsonderzoek legt u schriftelijk vast en verwerkt u aan de hand van de PDCA-cyclus in uw kwaliteitsjaarverslag.

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst conform profiel 3 dient de praktijkuitkomst van het patiëntervaringsonderzoek  > 8.0 te zijn.

VGZ 2017

Heeft u een Startovereenkomst of een Verbeterovereenkomst met VGZ? Dan bent u in 2017 niet verplicht om klantervaringen met de PREM-vragenlijst te meten.

Heeft u een Generieke overeenkomst of een Intensief overeenkomst met VGZ? Dan bent u verplicht om in 2017 systematisch patiëntervaringsonderzoek uit te voeren middels de landelijke PREM-vragenlijst

Zorg en Zekerheid 2017

Heeft u een KwaliteitZorg Basis of een KwaliteitZorg 1 overeenkomst met Zorg en Zekerheid? Dan bent u in 2017 niet verplicht patiëntervaringen te meten.

Heeft u een KwaliteitZorg 2 of een KwaliteitZorg 3 overeenkomst met Zorg en Zekerheid? Dan bent u in 2017 verplicht systematisch patiëntervaringen te meten. Voor een Kwaliteitzorg 3 overeenkomst geldt tevens dat praktijken per 01-01-2017 minimaal een 8.0 moeten scoren voor het patiëntervaringsonderzoek.

CZ 2017

Heeft u een overeenkomst  met CZ? Dan bent u, ongeacht het soort overeenkomst, verplicht om klantervaringen met de PREM-vragenlijst te meten bij alle verzekerden die worden behandeld.

Let op: lees uw overeenkomst met de zorgverzekeraar goed door met betrekking tot de meetverplichting. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend en gebruik van het overzicht is voor eigen risico. Aansprakelijkheid van MediQuest is derhalve uitgesloten.

diensten per klantgroep