Klantervaringsonderzoek Logopedie

Klantervaringsonderzoek Logopedie

Uw zorg en dienstverlening verbeteren? Gebruik de ervaringen van uw patiënten!

Zowel voor u als behandelaar, maar ook voor de beroepsvereniging en de zorgverzekeraar bieden de ervaringen van patiënten nuttige informatie om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Ik ben al klant

Klik hier!
Vrijblijvende offerte aanvragen?
Klik hier!

Online offerte

ATTENTIE: ten onrechte heeft Zilveren Kruis (Achmea) MediQuest niet opgenomen in de lijst van aangewezen meetbureaus voor het Klantervaringsonderzoek Logopedie. Zilveren Kruis geeft aan een fout te hebben gemaakt en erkent MediQuest als meetbureau voor het Klantervaringsonderzoek Logopedie.

Hieronder kunt u een offerte aanvragen voor het meten van klantervaringen in 2017. Past u niet exact in het plaatje maar wilt u wel meten? Wij denken graag met u mee!

Vrijblijvende offerte aanvragen?
Klik hier!

Praktijken die zich na 1 juli 2017 aanmelden voor het KEO Logopedie besparen 25% op de kosten voor de meting in 2017. Neemt uw praktijk al deel aan de meting en meldt u na 1 juli 2017 een nieuwe therapeut aan? Dan bespaart u ook 25% op het tarief per nieuw aangemelde therapeut.

Kosten en voorwaarden

In 2017 meet u, online, vanaf € 102,- (excl. BTW) per deelnemende praktijk. Dit bedrag is opgebouwd uit € 87,- per therapeut en € 15,- praktijkkosten. Met meer therapeuten meten? Dat kan voordeel opleveren! Met hoe meer therapeuten u meet, hoe goedkoper u per therapeut uit bent. Vraag online een offerte aan om te zien wat de kosten voor uw praktijk zijn.

Praktijken die zich na 1 juli 2017 aanmelden voor het KEO Logopedie besparen 25% op de kosten voor de meting in 2017. Neemt uw praktijk al deel aan de meting en meldt u na 1 juli 2017 een nieuwe therapeut aan? Dan bespaart u ook 25% op het tarief per nieuw aangemelde therapeut.

Aangepast voorstel voor grote praktijken of netwerken.
Voor praktijken of netwerken die met meer dan acht therapeuten willen gaan meten, biedt MediQuest een aantrekkelijke korting!

Schriftelijk meten
Hebben uw patiënten geen e-mailadres? Geen probleem, u kunt bij ons ook schriftelijke vragenlijsten afnemen. Neem contact met ons op voor de kosten en voorwaarden.

Van inzicht tot actie!

Met het Klantervaringsonderzoek Logopedie bij MediQuest verzekert u zichzelf van een gedegen onderzoek. U profiteert van onze jarenlange kennis en ervaring met grootschalige continue en online metingen en (door)ontwikkeling van patiëntonderzoek. Daarbij zijn wij een door het CKZ geaccrediteerd meetbureau, preferred supplier voor het Klantervaringsonderzoek voor Achmea en pionier in online patiëntonderzoek.

Een meting met het Klantervaringsonderzoek geeft waardevolle informatie op zowel praktijk-,therapeut en eventueel netwerk niveau en zet aan tot praktische verbeteracties. Waar kunt u de zorg verder optimaliseren en hoe zorgt u voor een gericht en haalbaar actieplan?

Wij geven u graag de antwoorden in onze jaarlijkse webinars.

Vragenlijst

Alle meetbureaus die het KEO Logopedie uitzetten, gebruiken dezelfde vragenlijst. Dit is de door Achmea en de NVLF geaccordeerde vragenlijst voor het KEO Logopedie. Bekijk hier een voorbeeld van de vragenlijst.

Meer weten over patiëntervaringsonderzoek? Hieronder is een introductiefilm over patiëntervaringsonderzoek te vinden, die MediQuest in samenwerking met Pharos en stichting Miletus heeft ontwikkeld.

Rapportage

U heeft altijd gedetailleerd inzicht in uw resultaten via onze online rapportagemodule Cerium.

In Cerium vergelijkt u eenvoudig de uitkomsten van uw praktijk met andere praktijken uit Nederland (externe benchmark). U kunt ook de uitkomsten van werkzame therapeuten onderling vergelijken (interne benchmark).

De voordelen van de rapportage van MediQuest:

  • Continu bruikbare resultaten op maat
  • Snel inzicht in uw sterke punten en verbeterpunten
  • Bepaal uw verbeterstrategie nog vóór de zorgverzekeraar u stuurt
  • Bekijk uw resultaten per therapeut, behandelvorm of zorgverzekeraar
  • Continu overzicht van uw aangeleverde patiënten en responspercentages
  • Inzicht in de trend per kwartaal en in een (interne en externe) benchmark
  • Download de resultaten en responspercentages voor (externe) verantwoording of presentaties

Koppelingen

Omdat een meting u al genoeg werk oplevert, streven wij ernaar de registratielast voor logopedisten laag te houden. Daarom verzorgen wij zo veel mogelijk koppelingen met uw administratie of EPD systeem.

  • Volledig automatische aanlevering mogelijk voor gebruikers van Intramed, Incura, SpotOnMedics, E-Devop, Pro Software, Abakus, inEPD, Medikad, Curasoft, G2, Evry, Ysis en Winmens.

Met andere leveranciers heeft MediQuest een semiautomatische koppeling. Dit betekent dat u handmatig de patiënten selecteert die uitgenodigd moeten worden en aanlevert op onze uploadpagina. Het voordeel is dat u zelf goed inzicht heeft in welke patiënt u wel en niet aanmeldt voor de vragenlijst.

Zorgverzekeraars 2017

Zilveren Kruis 2017
Zilveren Kruis stelt het Klantervaringsonderzoek (KEO) verplicht binnen de basisovereenkomst en de basis Xtra-overeenkomst. Zilveren Kruis stelt als voorwaarde voor de Basisovereenkomst en basis Xtra-overeenkomst Logopedie 2016-2017 dat de contractant/logopedist in kalenderjaar 2016 bij ten minste 40% van de patiënten vragenlijsten heeft uitgezet. Om de resultaten van het KEO te kunnen publiceren is een minimum responsaantal van 10 volledig ingevulde vragenlijsten nodig om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen, dit conform de werkinstructie van Zorginstituut Nederland. Uitgaande van een respons van 40% dient de praktijk het KEO bij tenminste 25 patiënten uit te zetten.

CZ 2017
CZ heeft in 2017 geen verplichting met betrekking tot het meten van patiëntervaringen, maar geeft aan wel te verwachten dat logopedisten/contractanten patiëntervaringen meten. In 2018 zijn logopedisten/contractanten verplicht patiëntervaringen te meten door middel van de landelijke CQi/PREM-vragenlijst. Details over het minimale aantal uitgezette vragenlijsten en minimale responsaantallen zullen bekend worden gemaakt vanaf het moment dat de PREM-lijst ingevoerd is.

Menzis, VGZ en Zorg en Zekerheid hebben in 2017 geen verplichting met betrekking tot het meten van patiëntervaringen.

Let op: lees uw overeenkomst met de zorgverzekeraar goed door met betrekking tot de meetverplichting. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend en gebruik van het overzicht is voor eigen risico. Aansprakelijkheid van MediQuest is derhalve uitgesloten.

diensten per klantgroep